Difference between revisions of "Kurs/Deltakelse i open source-prosjekter"

From Programvareverkstedet
Jump to navigation Jump to search
m (3 revisions)
 
(No difference)

Latest revision as of 23:45, 5 March 2010

Dette kurset er utsatt til januar 2009

Tid: Torsdag 13. november 2008, kl. 18:15<
> Sted: R3<
> Kursholder: Ulf Lilleengen<
> Anbefalte forkunnskaper: En anelse om hva et open source-prosjekt er.

Kurset vil gi noen tips om hvordan man kan begynne å delta i open source-prosjekter, hvordan man bør forholde seg til andre og hvorfor det kan være lurt å engasjere seg som student. Kurset vil ta opp noen typiske trekk ved open source-prosjekter, samt gi eksempler fra noen kjente prosjekter.

Det å delta i et open source-prosjekt er en utmerket måte å få praktisk erfaring for studenter på. Det gir erfaring ikke bare innen utvikling, men også samarbeid og prosjektstyring. Likevel kan det oppfattes som mye arbeid, og mange går ikke dypere inn i prosjektene. Kurset egner seg derfor for studenter og datainteresserte som har lyst til å delta i open source-prosjekter, men som ikke helt klarer å komme over «dørstokken».