Kurs/Python

From Programvareverkstedet
< Kurs
Revision as of 11:06, 3 September 2010 by Almelid (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

Tid: Torsdag 9. september 2010, kl. 18:15
Sted: R9
Kursholder: Andreas Oppebøen og Øyvind Almelid
Anbefalte forkunnskaper: Ingen

En innføring i programmering, gjennomført i det relativt enkle språket python. Kurset vil ta for seg de grunnleggende datastrukturene som python kommer med, kontrollstrukturer, objektorientering, pythons fantastiske bibliotekpakker, og noe helt annet.