Difference between revisions of "Maskiner/Dell 2650"

From Programvareverkstedet
Jump to navigation Jump to search
m (bios -> BIOS)
(afacli-info)
Line 16: Line 16:
  
 
Nå kan du i prinsippet SSH-e inn, men om du er purist kan du legge inn statisk IP i /etc/network/interfaces først. Da må du nok til med "loadkeys no-latin1" igjen (flaks du har bindestrek nå), for ellers klarer du ikke å skrive slash. Selv nøyde jeg meg med ipv4-adressen i første omgang, og la til IPv6-adressen via SSH.
 
Nå kan du i prinsippet SSH-e inn, men om du er purist kan du legge inn statisk IP i /etc/network/interfaces først. Da må du nok til med "loadkeys no-latin1" igjen (flaks du har bindestrek nå), for ellers klarer du ikke å skrive slash. Selv nøyde jeg meg med ipv4-adressen i første omgang, og la til IPv6-adressen via SSH.
 +
 +
== RAID-konfigurasjon med afacli ==
 +
Afacli er et program fra Dell for å konfigurere RAID på 2650-er og lignende.
 +
 +
Installer debian-pakken fra vårt lokale repos. Den skal installere programmet 'afacli' og kjøre 'mknod /dev/afa0 c 254 0'
 +
 +
=== Informerende kommandoer ===
 +
<pre>
 +
controller list
 +
        Liste opp tilgjengelige kontrollere
 +
 +
open <kontroller>
 +
        Åpner/velger kontroller man skal jobbe mot (vanligvis afa0)
 +
 +
exit
 +
        Lukker åpne kontrollere og avslutter.
 +
       
 +
 +
help
 +
        Vis hjelp
 +
 +
 +
 +
disk list [/full]
 +
        Viser disker som er koblet til kontrolleren samt info om disse.
 +
 +
 +
... to be continued
 +
</pre>
 +
 +
==== Eksempler ====
 +
 +
<pre>
 +
$ afacli
 +
 +
FASTCMD> open afa0
 +
Executing: open "afa0"
 +
 +
AFA0> disk list
 +
Executing: disk list
 +
 +
B:ID:L  Device Type    Blocks    Bytes/Block Usage            Shared Rate
 +
------  --------------  --------- ----------- ---------------- ------ ----
 +
0:00:0  Disk            35566478  512        Initialized      NO    160
 +
0:01:0  Disk            35566478  512        Initialized      NO    160
 +
0:02:0  Disk            143374650 512        Initialized      NO    160
 +
 +
AFA0> exit
 +
</pre>
 +
 +
=== Få liv i speil når afacli har glemt den ene disken ===
 +
Når man booter dell-bokser mens den ene disken i mirroret er ute, blir den ofte litt forvirret. Om du nettopp har satt en disk inn igjen og opplevd at den fortsatt står som --Missing-- etter at du har kjørt controller rescan, da er denne guiden for deg.
 +
 +
<pre>
 +
AFA0> container list
 +
Executing: container list
 +
Num          Total  Oth Chunk          Scsi  Partition
 +
Label Type  Size  Ctr Size  Usage  B:ID:L Offset:Size
 +
----- ------ ------ --- ------ ------- ------ -------------
 +
0    Mirror 33.8GB            Open    0:02:0 64.0KB:33.8GB
 +
/dev/sda            ROOTVOL          0:00:0 64.0KB:33.8GB
 +
 +
1    Mirror 33.8GB            Open    0:01:0 64.0KB:33.8GB
 +
/dev/sdb            data              -- Missing --
 +
</pre>
 +
 +
Selv om disken er der:
 +
<pre>
 +
AFA0> disk list
 +
Executing: disk list
 +
 +
B:ID:L  Device Type    Blocks    Bytes/Block Usage            Shared Rate
 +
------  --------------  --------- ----------- ---------------- ------ ----
 +
0:00:0  Disk            71132000  512        Initialized      NO    160
 +
0:01:0  Disk            71132959  512        Initialized      NO    160
 +
0:02:0  Disk            71132000  512        Initialized      NO    160
 +
0:03:0  Disk            71132959  512        Initialized      NO    160
 +
</pre>
 +
 +
For å få containeren med label 1 til å ta med disk 0:03:0 (som er den eneste som ikke allerede er i en container, kjør følgende:
 +
 +
<pre>
 +
container reconfigure /mirror 1 (0,3,0)
 +
</pre>
 +
 +
Da vil container list gi ca. dette:
 +
<pre>
 +
AFA0> container list
 +
Executing: container list
 +
Num          Total  Oth Chunk          Scsi  Partition
 +
Label Type  Size  Ctr Size  Usage  B:ID:L Offset:Size
 +
----- ------ ------ --- ------ ------- ------ -------------
 +
0    Mirror 33.8GB            Open    0:02:0 64.0KB:33.8GB
 +
/dev/sda            ROOTVOL          0:00:0 64.0KB:33.8GB
 +
 +
1    Reconf 33.8GB            Open   
 +
/dev/sdb            data           
 +
62    Mirror 33.8GB            None    0:01:0 64.0KB:33.8GB
 +
                                      0:03:0 64.0KB:33.8GB
 +
</pre>
 +
 +
Dette ser jo ikke helt riktig ut, men om du venter til den er ferdig med å synce vil det bli så meget bedre. Du ser status på syncingen ved å se på prosent-tallet nederst på skjermen, eller ved å kjøre "task list".
 +
 +
Etter at syncingen er fullført (tar maaange timer) vil ting atter se normale ut:
 +
<pre>
 +
AFA0> container list
 +
Executing: container list
 +
Num          Total  Oth Chunk          Scsi  Partition
 +
Label Type  Size  Ctr Size  Usage  B:ID:L Offset:Size
 +
----- ------ ------ --- ------ ------- ------ -------------
 +
0    Mirror 33.8GB            Open    0:02:0 64.0KB:33.8GB
 +
/dev/sda            ROOTVOL          0:00:0 64.0KB:33.8GB
 +
 +
1    Mirror 33.8GB            Open    0:01:0 64.0KB:33.8GB
 +
/dev/sdb            data            0:03:0 64.0KB:33.8GB
 +
</pre>
 +
 +
=== Lage speil ===
 +
 +
Dette dokumentet forklarer fremgangsmåter for enkle RAID-operasjoner
 +
for Dell PowerEdge Expandable RAID Controller som finnes på Dell
 +
PowerEdge 2x50 maskiner. Administrasjonsverktøyet fra Dell heter
 +
afacli og kan utføre online speiling, diskbytte, resizing og mye mer
 +
uten forstyrrelser i tjenester.
 +
 +
==== Terminologi ====
 +
<pre>
 +
disk:      Den fysiske disken.
 +
container:  Logisk disk (også kjent som array) som består av en eller
 +
            flere partisjoner på en eller flere disker. En
 +
            single-layer container består av en eller flere
 +
            partisjoner. En multi-layer container består av en eller
 +
            flere containers.
 +
controller: Den fysiske RAID-kontrolleren. En controller kan ha en
 +
            eller flere containers, som igjen kan bestå av en eller
 +
            flere containers, som igjen kan bestå av en eller flere
 +
            disker.
 +
task:      En oppgave på kontrolleren. Dette kan være
 +
            bygging/gjenoppbygging av et speilsett eller
 +
            RAID5-sett. En oppgave kan settes på pause, eller stoppes
 +
            helt.
 +
</pre>
 +
 +
==== Sette inn nye disker ====
 +
 +
Gjør sånn for å sette inn ekstra disker uten å boote maskinen.
 +
 +
<pre>
 +
1. Sett inn to eller flere nye disker. Vent til du får grønne lys på
 +
  diskene for å se at alt gikk ok.
 +
 +
  OBS! Det kan hende at en disk feiler ved innsetting eller uttak av
 +
        en disk. Den vil da automatisk begynne gjenoppbygging dersom
 +
        det er en speildisk. Jeg har ikke funnet årsaken til
 +
        dette. Det kan være dårlig kontakt, eller det kan være en feil
 +
        på kontrolleren. Eller det kan være noe annet uvisst.
 +
 +
2. Logg inn på boksen via SSH og start afacli med kommandoen:
 +
        root@maskin ~:# afacli
 +
 +
3. List opp tilgjengelige kontrollere:
 +
        FASTCMD> controller list
 +
        Executing: controller list
 +
 +
        Adapter Name      Adapter Type      Availability      Clustering
 +
        ------------      ------------      ------------      ------------
 +
        afa0                PERC 3/Di        read/write          No
 +
 +
4. Åpne kontroller 0:
 +
        FASTCMD> open afa0
 +
        Executing: open "afa0"
 +
 +
5. Scan kontrolleren for nye disker:
 +
        AFA0> controller rescan
 +
        Executing: controller rescan
 +
 +
6. List opp diskene:
 +
        AFA0> disk list
 +
        Executing: disk list
 +
 +
        B:ID:L  Device Type    Blocks    Bytes/Block Usage            Shared
 +
        ------  --------------  --------- ----------- ---------------- ------
 +
        0:00:0  Disk            35566478  512        Initialized      NO
 +
        0:01:0  Disk            35566478  512        Initialized      NO
 +
        0:02:0  Disk            286749480 512        Initialized      NO
 +
        0:03:0  Disk            286749480 512        Initialized      NO
 +
 +
  Observer at det nå er funnet to nye disker; nummer 2 og 3 i dette
 +
  eksempelet.
 +
 +
  Dersom diskene ikke er «Initialized» så gjøres dette slik:
 +
        AFA0> disk initialize 2
 +
        Executing disk initialize "2"
 +
 +
        AFA0> disk initialize 3
 +
        Executing disk initialize "3"
 +
 +
7. Undersøk om det er en container på diskene:
 +
        AFA0> container list
 +
        Executing: container list
 +
        Num          Total  Oth Chunk          Scsi  Partition
 +
        Label Type  Size  Ctr Size  Usage  B:ID:L Offset:Size
 +
        ----- ------ ------ --- ------ ------- ------ -------------
 +
        0    Mirror 16.9GB            Valid  0:00:0 64.0KB:16.9GB
 +
        /dev/sda            sysvol          0:01:0 64.0KB:16.9GB
 +
 +
  Dersom det finnes en container å de nye diskene (se på SCSI ID),
 +
  kan den benyttes eller slettes avhengig av om størrelsen
 +
  passer.
 +
 +
  For å slette container 1:
 +
        AFA0> container delete 1
 +
        Executing: container delete 1
 +
 +
8. Lag ny container:
 +
        AFA0> container create volume ((0,2,0),<antall MB>M)
 +
        Executing: container create volume <0,2,0>,<størrelse>
 +
        Container 0 created
 +
 +
9. List opp containere:
 +
        AFA0> container list
 +
        Executing: container list
 +
        Num          Total  Oth Chunk          Scsi  Partition
 +
        Label Type  Size  Ctr Size  Usage  B:ID:L Offset:Size
 +
        ----- ------ ------ --- ------ ------- ------ -------------
 +
        0    Mirror 16.9GB            Valid  0:00:0 64.0KB:16.9GB
 +
        /dev/sda            sysvol          0:01:0 64.0KB:16.9GB
 +
 +
        1    Mirror    xGB            Valid  0:02:0 64.0KB:  xGB
 +
        /dev/sdb
 +
 +
  Denne disken er nå ferdig og klar til bruk. Husk at den ikke er et
 +
  speil før speildisken er ferdig.
 +
 +
10. Lag speil på disk 3 på container 1:
 +
        AFA0> container create mirror /wait=false 1 (0,3,0)
 +
        Executing: container create mirror ....
 +
 +
11. Se i task-listen:
 +
        AFA0> task list
 +
        Executing: task list
 +
 +
        Controller Tasks
 +
 +
        TaskId Function  Done%  Container State Specific1 Specific2
 +
        ------ -------- ------- --------- ----- --------- ---------
 +
          105  Scrub    18.2%      1      RUN  00000000  00000000
 +
 +
    Denne prosessen kan ta mange timer.
 +
 +
12. Du kan godt logge ut mens den jobber:
 +
        AFA0> exit
 +
 +
13. Disken er klar til bruk, og den kan brukes mens den speiler. Husk
 +
    at den ikke vil være et komplett speil før den er ferdig
 +
    speilet. Disken fikk i dette eksempelet device-navnet /dev/sdb.
 +
</pre>
 +
 +
===Reconditioning===
 +
 +
Dette vil trolig si at man lader ut batteriet og lader det opp igjen.
 +
 +
Loggmelding (syslog):
 +
  Mar 16 09:08:47 nimbus kernel: aacraid:Controller battery needs reconditioning.
 +
  Mar 16 09:08:47 nimbus kernel: Please run your controller's management software.
 +
 +
<pre>
 +
nimbus# afacli
 +
--------------------------------------------------------------------------------
 +
 +
DELL PowerEdge Expandable RAID Controller 2 Command Line Interface
 +
Copyright 1998-2001 Adaptec, Inc. All rights reserved
 +
--------------------------------------------------------------------------------
 +
 +
FASTCMD> open afa0
 +
Executing: open "afa0"
 +
 +
AFA0> controller battery_recondition
 +
Executing: controller battery_recondition
 +
 +
AFA0> exit
 +
Executing: exit
 +
nimbus:~#
 +
</pre>
 +
 +
=== Lenker/referanser ===
 +
 +
Dell PowerEdge Expandable RAID Controller 2, 2/Si, 3/Di, 3/Si
 +
http://support.ap.dell.com/docs/storage/romb26/
 +
 +
Dell Command Line Interface Reference
 +
http://support.dell.com/support/edocs/storage/57kgr/cli/en/index.htm</pre>
 +
  
 
== Firmware-oppdatering ==
 
== Firmware-oppdatering ==

Revision as of 18:07, 19 April 2010

Veldig viktige ting

 • Deaktiver USB-kontrolleren i BIOS, ellers blir litt av RAM-en din korrupt
 • Slå av alt som ligner på framebuffer, ellers får du ikke bilde på remote-konsollet, bare "Remote console not available"

Installasjon av OS

Debian

Debian-installer fyrer per default opp et framebuffer, og da dreper den remote-konsollet (som nevnt i Veldig Viktige Ting ovenfor). Du kan få den til å slutte med det ved å gi den boot-opsjonen "debian-installer/framebuffer=off". For eksempel slik:

append vga=normal initrd=lenny/i386/initrd.gz -- quiet debian-installer/framebuffer=off

Når du kommer inn i selve installeren hender det at Enter-tasten oppfører seg som Back eller Escape i steden for Enter. Bruk i så fall Enter-tasten på numpaden.

Om du valgte Norsk tastatur finnes det ikke noen bindestrek der, så det kan bli litt vanskelig å installere openssh-server for å kunne komme seg inn på maskinen. Men det er bare å kjøre "loadkeys us", så havner bindestrek på det vanlige stedet på et norsk tastatur.

Nå kan du i prinsippet SSH-e inn, men om du er purist kan du legge inn statisk IP i /etc/network/interfaces først. Da må du nok til med "loadkeys no-latin1" igjen (flaks du har bindestrek nå), for ellers klarer du ikke å skrive slash. Selv nøyde jeg meg med ipv4-adressen i første omgang, og la til IPv6-adressen via SSH.

RAID-konfigurasjon med afacli

Afacli er et program fra Dell for å konfigurere RAID på 2650-er og lignende.

Installer debian-pakken fra vårt lokale repos. Den skal installere programmet 'afacli' og kjøre 'mknod /dev/afa0 c 254 0'

Informerende kommandoer

controller list
    Liste opp tilgjengelige kontrollere

open <kontroller>
    Åpner/velger kontroller man skal jobbe mot (vanligvis afa0)

exit
    Lukker åpne kontrollere og avslutter.
    

help
    Vis hjelpdisk list [/full]
    Viser disker som er koblet til kontrolleren samt info om disse.


... to be continued

Eksempler

$ afacli

FASTCMD> open afa0
Executing: open "afa0"

AFA0> disk list
Executing: disk list

B:ID:L Device Type   Blocks  Bytes/Block Usage      Shared Rate
------ -------------- --------- ----------- ---------------- ------ ----
0:00:0  Disk      35566478 512     Initialized   NO   160 
0:01:0  Disk      35566478 512     Initialized   NO   160 
0:02:0  Disk      143374650 512     Initialized   NO   160 

AFA0> exit

Få liv i speil når afacli har glemt den ene disken

Når man booter dell-bokser mens den ene disken i mirroret er ute, blir den ofte litt forvirret. Om du nettopp har satt en disk inn igjen og opplevd at den fortsatt står som --Missing-- etter at du har kjørt controller rescan, da er denne guiden for deg.

AFA0> container list
Executing: container list
Num     Total Oth Chunk     Scsi  Partition
Label Type  Size  Ctr Size  Usage  B:ID:L Offset:Size
----- ------ ------ --- ------ ------- ------ -------------
 0  Mirror 33.8GB      Open  0:02:0 64.0KB:33.8GB 
 /dev/sda       ROOTVOL     0:00:0 64.0KB:33.8GB 

 1  Mirror 33.8GB      Open  0:01:0 64.0KB:33.8GB
 /dev/sdb       data        -- Missing --

Selv om disken er der:

AFA0> disk list
Executing: disk list

B:ID:L Device Type   Blocks  Bytes/Block Usage      Shared Rate
------ -------------- --------- ----------- ---------------- ------ ----
0:00:0  Disk      71132000 512     Initialized   NO   160 
0:01:0  Disk      71132959 512     Initialized   NO   160 
0:02:0  Disk      71132000 512     Initialized   NO   160 
0:03:0  Disk      71132959 512     Initialized   NO   160 

For å få containeren med label 1 til å ta med disk 0:03:0 (som er den eneste som ikke allerede er i en container, kjør følgende:

container reconfigure /mirror 1 (0,3,0)

Da vil container list gi ca. dette:

AFA0> container list
Executing: container list
Num     Total Oth Chunk     Scsi  Partition
Label Type  Size  Ctr Size  Usage  B:ID:L Offset:Size
----- ------ ------ --- ------ ------- ------ -------------
 0  Mirror 33.8GB      Open  0:02:0 64.0KB:33.8GB 
 /dev/sda       ROOTVOL     0:00:0 64.0KB:33.8GB 

 1  Reconf 33.8GB      Open  
 /dev/sdb       data      
62  Mirror 33.8GB      None  0:01:0 64.0KB:33.8GB 
                    0:03:0 64.0KB:33.8GB 

Dette ser jo ikke helt riktig ut, men om du venter til den er ferdig med å synce vil det bli så meget bedre. Du ser status på syncingen ved å se på prosent-tallet nederst på skjermen, eller ved å kjøre "task list".

Etter at syncingen er fullført (tar maaange timer) vil ting atter se normale ut:

AFA0> container list
Executing: container list
Num     Total Oth Chunk     Scsi  Partition
Label Type  Size  Ctr Size  Usage  B:ID:L Offset:Size
----- ------ ------ --- ------ ------- ------ -------------
 0  Mirror 33.8GB      Open  0:02:0 64.0KB:33.8GB
 /dev/sda       ROOTVOL     0:00:0 64.0KB:33.8GB

 1  Mirror 33.8GB      Open  0:01:0 64.0KB:33.8GB 
 /dev/sdb       data       0:03:0 64.0KB:33.8GB 

Lage speil

Dette dokumentet forklarer fremgangsmåter for enkle RAID-operasjoner for Dell PowerEdge Expandable RAID Controller som finnes på Dell PowerEdge 2x50 maskiner. Administrasjonsverktøyet fra Dell heter afacli og kan utføre online speiling, diskbytte, resizing og mye mer uten forstyrrelser i tjenester.

Terminologi

disk:    Den fysiske disken.
container: Logisk disk (også kjent som array) som består av en eller
      flere partisjoner på en eller flere disker. En
      single-layer container består av en eller flere
      partisjoner. En multi-layer container består av en eller
      flere containers.
controller: Den fysiske RAID-kontrolleren. En controller kan ha en
      eller flere containers, som igjen kan bestå av en eller
      flere containers, som igjen kan bestå av en eller flere
      disker.
task:    En oppgave på kontrolleren. Dette kan være
      bygging/gjenoppbygging av et speilsett eller
      RAID5-sett. En oppgave kan settes på pause, eller stoppes
      helt.

Sette inn nye disker

Gjør sånn for å sette inn ekstra disker uten å boote maskinen.

1. Sett inn to eller flere nye disker. Vent til du får grønne lys på
  diskene for å se at alt gikk ok.

  OBS! Det kan hende at en disk feiler ved innsetting eller uttak av
    en disk. Den vil da automatisk begynne gjenoppbygging dersom
    det er en speildisk. Jeg har ikke funnet årsaken til
    dette. Det kan være dårlig kontakt, eller det kan være en feil
    på kontrolleren. Eller det kan være noe annet uvisst.

2. Logg inn på boksen via SSH og start afacli med kommandoen:
    root@maskin ~:# afacli

3. List opp tilgjengelige kontrollere:
    FASTCMD> controller list
    Executing: controller list

    Adapter Name    Adapter Type    Availability    Clustering
    ------------    ------------    ------------    ------------
    afa0        PERC 3/Di     read/write      No

4. Åpne kontroller 0:
    FASTCMD> open afa0
    Executing: open "afa0"

5. Scan kontrolleren for nye disker:
    AFA0> controller rescan
    Executing: controller rescan

6. List opp diskene:
    AFA0> disk list
    Executing: disk list

    B:ID:L Device Type   Blocks  Bytes/Block Usage      Shared
    ------ -------------- --------- ----------- ---------------- ------
    0:00:0  Disk      35566478 512     Initialized   NO
    0:01:0  Disk      35566478 512     Initialized   NO
    0:02:0  Disk      286749480 512     Initialized   NO
    0:03:0  Disk      286749480 512     Initialized   NO

  Observer at det nå er funnet to nye disker; nummer 2 og 3 i dette
  eksempelet.

  Dersom diskene ikke er «Initialized» så gjøres dette slik:
    AFA0> disk initialize 2
    Executing disk initialize "2"

    AFA0> disk initialize 3
    Executing disk initialize "3"

7. Undersøk om det er en container på diskene:
    AFA0> container list
    Executing: container list
    Num     Total Oth Chunk     Scsi  Partition
    Label Type  Size  Ctr Size  Usage  B:ID:L Offset:Size
    ----- ------ ------ --- ------ ------- ------ -------------
     0  Mirror 16.9GB      Valid  0:00:0 64.0KB:16.9GB 
     /dev/sda       sysvol      0:01:0 64.0KB:16.9GB 

  Dersom det finnes en container å de nye diskene (se på SCSI ID),
  kan den benyttes eller slettes avhengig av om størrelsen
  passer.

  For å slette container 1:
    AFA0> container delete 1
    Executing: container delete 1

8. Lag ny container:
    AFA0> container create volume ((0,2,0),<antall MB>M)
    Executing: container create volume <0,2,0>,<størrelse>
    Container 0 created

9. List opp containere:
    AFA0> container list
    Executing: container list
    Num     Total Oth Chunk     Scsi  Partition
    Label Type  Size  Ctr Size  Usage  B:ID:L Offset:Size
    ----- ------ ------ --- ------ ------- ------ -------------
     0  Mirror 16.9GB      Valid  0:00:0 64.0KB:16.9GB
     /dev/sda       sysvol      0:01:0 64.0KB:16.9GB

     1  Mirror  xGB      Valid  0:02:0 64.0KB:  xGB
     /dev/sdb

  Denne disken er nå ferdig og klar til bruk. Husk at den ikke er et
  speil før speildisken er ferdig.

10. Lag speil på disk 3 på container 1:
    AFA0> container create mirror /wait=false 1 (0,3,0)
    Executing: container create mirror ....

11. Se i task-listen:
    AFA0> task list
    Executing: task list

    Controller Tasks

    TaskId Function Done% Container State Specific1 Specific2
    ------ -------- ------- --------- ----- --------- ---------
     105  Scrub  18.2%   1   RUN  00000000 00000000

  Denne prosessen kan ta mange timer.

12. Du kan godt logge ut mens den jobber:
    AFA0> exit

13. Disken er klar til bruk, og den kan brukes mens den speiler. Husk
  at den ikke vil være et komplett speil før den er ferdig
  speilet. Disken fikk i dette eksempelet device-navnet /dev/sdb.

Reconditioning

Dette vil trolig si at man lader ut batteriet og lader det opp igjen.

Loggmelding (syslog):

 Mar 16 09:08:47 nimbus kernel: aacraid:Controller battery needs reconditioning.
 Mar 16 09:08:47 nimbus kernel: Please run your controller's management software.
nimbus# afacli
--------------------------------------------------------------------------------

DELL PowerEdge Expandable RAID Controller 2 Command Line Interface
Copyright 1998-2001 Adaptec, Inc. All rights reserved
--------------------------------------------------------------------------------

FASTCMD> open afa0
Executing: open "afa0"

AFA0> controller battery_recondition
Executing: controller battery_recondition

AFA0> exit
Executing: exit
nimbus:~#

Lenker/referanser

Dell PowerEdge Expandable RAID Controller 2, 2/Si, 3/Di, 3/Si http://support.ap.dell.com/docs/storage/romb26/

Dell Command Line Interface Reference

http://support.dell.com/support/edocs/storage/57kgr/cli/en/index.htm


Firmware-oppdatering

Les dette nøye! Det er mye særheter her!

Det viktiste er å oppgradere raid-kontrolleren. De gamle firmwarene har hatt en tendens til å være litt flaky.

Oppdatere DRAC

Nyeste versjon av Dell Remote Access Controller for 2650 er i skrivende stund versjon 3.38. Du kan installere denne ved å gjøre følgende:

Sett ip-adressen 192.168.215.4 på tftp-serveren (i skrivende stund decibel):

decibel:~# ifconfig eth0:0 192.168.215.4 netmask 255.255.255.0 up

Åpne DRAC-en (f.eks. https://knakelibrak-mgmt/) og klikk Update. Skriv inn følgende verdier:

 • Path: pe2650/drac/
 • IP: 192.168.215.4

Merk at filnavnet ikke skal være med, kun katalogen.

Klikk Update og vent til krampa tar deg. Det tar evigheter. Type 15-20 minutter eller noe.

Oppdatere BIOS

En gang klarte jeg å PXE-boote et floppy-image og oppdatere BIOSen med det. Men jeg klarte det aldri igjen, så det er ikke akkurat noe gulltriks. Du får gjerne "Not enough memory", siden PXE-programmet har spist akkurat litt for mye.

I steden kan du gjøre det via remote-konsollet, for i motsetning til RAID-kontrolleren er BIOSen faktisk lettest å oppgradere med remote-konsoll.

 • Åpne remote-konsollet i en maskin med sun-java6-plugin installert
 • Sørg for at maskinen booter fra floppy (f.eks. ved å boote den og sjekke i BIOS via remote-konsollet)
 • Velg Remote Access -> Remote Floppy Boot
 • Fyll inn følgende i TFTP-skjemaet:
  • IP: 192.168.215.4 (som skal peke på decibel, se ovenfor)
  • Path: pe2650/bios/a21.img
 • Start opp maskinen og flekk opp konsollet (Remote Access -> Console Redirect)
 • Følg instruksjonene på skjermen

Oppdatere raid-kontroller (PERC)

Dette må du trolig gjøre lokalt. Da jeg prøvde via remote-konsoll ble plutselig bildet helt hvitt, og da jeg kom til serverrommet så jeg at den hadde frosset før den kom så langt som å skrive noe til flashen. Kanskje like greit.

 • PXE-boot maskinen
 • Velg pe2650-raid.
 • Skriv "AFU" eller hva det var (det står midt i den svære beskjeden)
 • Følg instruksjonene på skjermen.