Maskiner/Dvask

From Programvareverkstedet
< Maskiner
Revision as of 18:38, 10 March 2014 by Knuta (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

Hardware

MicroVAX II.

OS

NetBSD

Funksjon

DNS

Misc.

Se DNS og dvask for informasjon om hvordan man jobber på dvask.

Boot monitor

Boot monitoren (firmware) på dvask starter når maskinen starter og viser et >>>-prompt. Man kan hoppe ut i boot monitoren når som helst ved å sende break på seriekonsollet (Ctrl-A F i minicom, ~# i cu).

  • b - Boot, boot standard.
  • c - Continue, fortsett der vi var.