Maskiner/Dvask

From Programvareverkstedet
< Maskiner
Revision as of 13:36, 4 October 2009 by (username removed)
Jump to navigation Jump to search

Hardware

MicroVAX II

OS

NetBSD

Funksjon

DNS

Misc.

Seriekonsollet er koblet til horisont og kan brukes med minicom.