Maskiner/Joshua

From Programvareverkstedet
< Maskiner
Revision as of 21:30, 6 December 2021 by Felixalb (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Joshua er en av VM-hostene til PVV. I motsetning til Asgore kjører joshua Proxmox 7.0, et linux-basert VM-host-OS.


Du kan styre joshua via ssh, men det aller meste kan og bør gjøres gjennom web-interfacet. Per nå er det tilgjengelig på https://joshua.pvv.ntnu.no:8006, og skal bare være tilgjengelig fra PVV-maskiner.

Joshua har 4stk 2TB HDDer. Jeg vet ikke hvor disse kommer fra eller hva de har blitt brukt til, så vi ber tre ganger til diskgudene og bruker RAID 10 i tilfelle en av diskene går og legger seg.

I tillegg til vanlige VMer har du også mulighet til å kjøre containers, og med det fyre opp en maskin fra template raskere enn du rekker å si ordet Docker.

Maskinen ble satt opp av felixalb 16/10/2021. Ping meg om du ikke finner ut av ting.