Maskiner/Lysfontene

From Programvareverkstedet
< Maskiner
Revision as of 18:01, 10 October 2010 by Oysteini (talk | contribs) (om å sende bilde fra lysfontene til fjernsynsapparatet)
Jump to navigation Jump to search

Maskinvare

  • CPU: Intel Core2 Duo E7300
  • 5 GB RAM
  • 230 GB disk

OS

Ubuntu Lucid.

Funksjon

Multimediamaskin. Lysfontene står på koserommet (rom 226) og er koblet til pianoet og fjernsynsapparatet. For å få lysfontene til å vise ting på fjernsynsapparatet, kjør programmet nvidia-settings, og pek og klikk til det fungerer.

Maskinen har dessuten PVVVVs betalingsprogram Dibbler kjørende på tty1.

Opphav

Donert av tangvald i mars 2010.