Maskiner/Microbel

From Programvareverkstedet
< Maskiner
Revision as of 17:46, 7 May 2011 by Knuta (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

Remote-konsoll

For å koble til remote-konsoll, gjør følgende:

Hvis du er på en maskin på 192.168.215.0/24-nettet:

* Åpne https://microbel-mgmt.pvv.ntnu.no/

Hvis du ikke er på en maskin på 192.168.215.0/24-nettet (for eksempel fordi du er hjemme):

* SSH til cthulhu eller en annen maskin på det nettet, og forward alle de relevante portene (krever root)
** ssh root@cthulhu.pvv.ntnu.no -L localhost:5900:microbel-mgmt:5900 -L localhost:5901:microbel-mgmt:5901 -L localhost:443:microbel-mgmt:443 -L localhost:80:microbel-mgmt:80
* Åpne https://localhost/

Brukernavn er root, passord er rootpassordet. Ikke lagre passordet i browseren.