Maskiner/Mips

From Programvareverkstedet
Jump to navigation Jump to search

MIPS

Donert av institutt for matematiske fag, er på utlån. Per Kristian Hove er utsteder. oyvinlek er andreparten.

Oppsett av statisk ip på fedora

Vi skal direkte redigere

$ ip link

em betyr embedded NICs p<SLOT> p<PORT> physical slot(pci) slot at pci mer info i man: biosdevname(1)

Lower up - connected and talks to someone

$ vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-<DEVICE> Endre/legg til verdier for

IPADDR0=<ipv4 adressen>
PREFIX0=<prefix size til subnettet, for pvv 25>
GATEWAY0=129.241.210.129
IPV6ADDR=<ipv6 adressen>
IPV6_DEFAULTGW=2001:700:300:1900::1
DNS1=129.241.0.200
DNS2=129.241.0.201
DOMAIN=pvv.ntnu.no

husk å lagre restart network service

$ service network restart

og da skal alt virke.