Maskiner/Mips

From Programvareverkstedet
< Maskiner
Revision as of 19:43, 5 March 2014 by Ilsegv (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

MIPS

Donert av institutt for matematiske fag, er på utlån. Per Kristian Hove er utsteder. oyvinlek er andreparten.

Oppsett av statisk ip på fedora

Vi skal direkte redigere

$ ip link

em betyr embedded NICs p<SLOT> p<PORT> physical slot(pci) slot at pci mer info i man: biosdevname(1)

Lower up - connected and talks to someone

$ vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-<DEVICE> Endre/legg til verdier for

IPADDR0=<ipv4 adressen>
PREFIX0=<prefix size til subnettet, for pvv 25>
GATEWAY0=129.241.210.129
IPV6ADDR=<ipv6 adressen>
IPV6_DEFAULTGW=2001:700:300:1900::1
DNS1=129.241.0.200
DNS2=129.241.0.201
DOMAIN=pvv.ntnu.no

husk å lagre restart network service

$ service network restart

og da skal alt virke.

Brannmur

Mips bruker Fedora sin brannmur, firewalld. Denne har flere sett med regler man kan bruke som grunnlag for instillinger. Disse blir kalt zones. For å få opp en liste over disse, kan man skrive

$ firewall-cmd --get-zones

eller for en mer detaljert liste, inkludert hvilken zone som er aktiv

$ firewall-cmd --list-all-zones

Zones er bygget opp av et sett med regler, som er kalt services. Disse er et unntak i brannmuren. Firewalld leter først i /etc/firewalld/services/ og hvis den ikke klarer å finne reglene til den aktive profilen der, så ser den i /usr/lib/firewalld/services/.