Maskiner/Toriel

From Programvareverkstedet
Jump to navigation Jump to search

Denne maskinen kjører FreeBSD og eksponerer NFS: homepvvt.pvv.ntnu.no og VMene harddiskene til Maskiner/Asgore. Den bruker det indre rootpassordet. Den bruker ZFS filsystemet, satt opp med 4 disker i en "RAID 10" configurasjon.

root@toriel:~ # zpool status
 pool: toriel
 state: ONLINE
config:

	NAME    STATE   READ WRITE CKSUM
	toriel   ONLINE    0   0   0
	 mirror-0 ONLINE    0   0   0
	  ada0p2 ONLINE    0   0   0
	  ada1p2 ONLINE    0   0  272
	 mirror-1 ONLINE    0   0   0
	  ada2p2 ONLINE    0   0   0
	  ada3p2 ONLINE    0   0   0

root@toriel:~ # zfs list | head
NAME              USED AVAIL REFER MOUNTPOINT
toriel             106G 6.92T  96K /toriel
toriel/ROOT          3.15G 6.92T  96K none
toriel/ROOT/default      3.15G 6.92T 3.15G /
toriel/backup         9.34G 6.92T  96K /backup
toriel/backup/knakelibrak   9.34G 6.92T 2.02G /backup/knakelibrak
toriel/backup/knakelibrak/var 7.33G 6.92T 7.33G /backup/knakelibrak/var
toriel/esx           61.3G 6.92T 60.3G /usr/local/esx
toriel/homepvv         32.3G 6.92T  96K /home/pvv
toriel/homepvv/t        32.3G 6.92T  96K /export/home/pvv/t