Maskiner/innovation

From Programvareverkstedet
Jump to navigation Jump to search

Minecraftserver \o/

Innovation har tatt over for monty som minecraftserver. Savefilen er hentet fra scratch på monty. Minecraft versjonen den kjører er 1.7.4. Vi opererer med whitelisting så dersom du ønsker å bli lagt inn må du stikke innom på IRC og spørre oss.

For Drift

Et initscript slår minecraftserveren av og på. Bruk service minecraft start/stop/restart/status for å kontrollere den. Serveren starter opp ved oppstart av maskinen automatisk.