Difference between revisions of "Medlem"

From Programvareverkstedet
Jump to navigation Jump to search
(informasjon om hvordan man melder seg inn)
m (added clarification on what the username is)
 
(18 intermediate revisions by 10 users not shown)
Line 1: Line 1:
= Bli medlem i PVV! =
+
= Medlemsfordeler =
 +
De fleste av PVVs aktiviteter er åpne for alle. Likevel har det fordeler å være medlem:
 +
* Brukerkonto på PVVs datasystemer, samt en epost-adresse (brukernavn@pvv.ntnu.no og brukernavn@pvv.org) (brukernavn vil tilsvare brukernavnet hos NTNU) og 757 MiB diskplass. Lagringsplassen kan blant annet brukes til [[Hjemmesider|til egen hjemmeside]]. Dersom du går tom for diskplass, er det mulig å [[Diskkjøp|kjøpe utvidet diskkvote]]. For å aktivere brukerkonto på PVV, må man møte opp på lokalene slik at man får satt passord.
 +
* Dørtilgang til lokalene våre ([https://link.mazemap.com/tB9rrcoO Oppredning/Gruve, rom 247]). Her har vi blant annet et arbeidsrom med whiteboard, et terminalrom med to Linux-stasjoner, og et koserom med sofaer, TV, og spillkonsoller. Vi har også en stor samling med fag- og skjønnlitteratur samt [[Spill|brettspill]]. For å få dørtilgang, send ditt NTNU-brukernavn til en person i styret, samt hvor lang periode du har betalt medlemskap for. Styret kan nås enten i person eller via mail (se [[kontaktinformasjon]]).
 +
* Tilgang til vår samspleisebod
 +
* Stemmerett på generalforsamlinger
  
For å melde deg inn, betal [[Medlemskontingent|medlemskontingent]].
+
= Hvordan bli medlem =
 +
For å bli medlem trenger man bare å betale betale medlemskontingent. Kontingenten er kr 50,00 per år. Det er også mulig å bli livstidsmedlem ved å betale kr 1024,00 én gang. Kontingent betales til konto 8601 11 16916. Betalingen må merkes med NTNU-brukernavn.
  
Alle medlemmer av PVV får brukerkonto PVV sine maskiner, epostadresse (brukernavn@pvv.ntnu.no og brukernavn@pvv.org) og 256 MB diskplass, som blant annet kan brukes til [[Hjemmesider|hjemmesider]]. Dersom du går tom for diskplass er det anledning å [[Diskkjøp|kjøpe utvida diskkvote]].
+
Når du er medlem kan du ta en titt på [[Dokumentasjon|dokumentasjonen]] og begynne å leke!
  
I tillegg får man tilgang til PVVs to oppholdsrom, rom 226 og 229 i Sentralbygg 2 (se [http://www.ntnu.no/etasjeplan/s2/2/plan.jpg kart over andre etasje i SBII]).  På rom 229 er det syv arbeidsstasjoner som alle kjører Linux, samt bordplass og nettverksuttak for laptop.  På rom 226 er det sofakrok med TV og diverse spilllkonsoller.
+
= Se også =
 +
* [[Medlemsdatabase]]
 +
* [[Kontingentreglement]]
 +
* [[Korttilgang]]
  
Dersom du ønsker å lære Unix er det god anledning til det på PVV. Vi har et sterkt faglig miljø, med mange svært kunnskapsrike personer, som stort sett ikke har noe imot å hjelpe nybegynnere. Man kan få større privilegier her enn på stud-maskinene, for eksempel gjennom å bli med i PVV-drift.
 
  
PVV har flere DVD-brennere som meldemmene kan bruke. Du kan bli med på kurs og andre arrangement i regi av PVV. De aller fleste arrangementene er gratis.
+
= Membership benefits =
 +
Most of PVV's activities are open for everyone. However, there are some benefits of being a member:
 +
* User account on PVV's computer systems, plus an email address (username@pvv.ntnu.no and username@pvv.org) and 757 MiB disk space. The disk space can for example be used for [[Hjemmesider|your own home page]]. If you run out of disk space, it is possible to [[Diskkjøp|buy a larger quota]]. To activate your user account, you need to meet up at our premises to set a password.
 +
* Door access to our rooms ([https://link.mazemap.com/tB9rrcoO Oppredning/Gruve, rom 247]). Here we have a work room with a whiteboard, a terminal room with two Linux stations, and a break room with sofas, a TV, and gaming consoles. We also have a large collection of fiction, non-fiction, and [[Spill|board games]]. In order to get door access, give your NTNU username to a member of the board, in addition to the length of the membership that you paid for. The board can be contacted either in person, or via mail (see [[Kontaktinformasjon|contact info]]).
 +
* Access to our snacks kiosk
 +
* Voting rights on our general assemblies
  
PVV har også ei relativt innholdsrik [[Bokhyllen|boksamling]] til disposisjon for medlemmene, samt ei bokhylle full av blad og tegneserier (for tida abonnerer vi på Pondus og M). Vi har i tillegg et romslig bokbudsjett, så dersom du har forslag til bøker/blad vi burde kjøpe inn er det bare å sende en mail til styret (pvv@pvv.ntnu.no). Ta en titt på hva som står i Bokhyllen.
+
= How to become a member =
 +
To become a member, you only need to pay a membership fee. The fee is 50 NOK per year. It is also possible to become a lifetime member by paying 1024 NOK once. The fee is paid to bank account 8601 11 16916. The payment must be marked with your NTNU username.
  
PVV har også en del [[Spill|brettspill]] du kan prøve.
+
When you are a member, you can have a look at [[Dokumentasjon|the documentation]] and begin playing around!
  
= Når du er medlem =
+
= See also =
 
+
* [[Medlemsdatabase|Member database]]
Når du er medlem kan du ta en titt på [[Dokumentasjon|dokumentasjonen]] og begynne å leke!
+
* [[Kontingentreglement|Fee regulations]]
 +
* [[Korttilgang|Card access]]
  
 
__NOTOC__
 
__NOTOC__

Latest revision as of 22:00, 23 August 2022

Medlemsfordeler

De fleste av PVVs aktiviteter er åpne for alle. Likevel har det fordeler å være medlem:

  • Brukerkonto på PVVs datasystemer, samt en epost-adresse (brukernavn@pvv.ntnu.no og brukernavn@pvv.org) (brukernavn vil tilsvare brukernavnet hos NTNU) og 757 MiB diskplass. Lagringsplassen kan blant annet brukes til til egen hjemmeside. Dersom du går tom for diskplass, er det mulig å kjøpe utvidet diskkvote. For å aktivere brukerkonto på PVV, må man møte opp på lokalene slik at man får satt passord.
  • Dørtilgang til lokalene våre (Oppredning/Gruve, rom 247). Her har vi blant annet et arbeidsrom med whiteboard, et terminalrom med to Linux-stasjoner, og et koserom med sofaer, TV, og spillkonsoller. Vi har også en stor samling med fag- og skjønnlitteratur samt brettspill. For å få dørtilgang, send ditt NTNU-brukernavn til en person i styret, samt hvor lang periode du har betalt medlemskap for. Styret kan nås enten i person eller via mail (se kontaktinformasjon).
  • Tilgang til vår samspleisebod
  • Stemmerett på generalforsamlinger

Hvordan bli medlem

For å bli medlem trenger man bare å betale betale medlemskontingent. Kontingenten er kr 50,00 per år. Det er også mulig å bli livstidsmedlem ved å betale kr 1024,00 én gang. Kontingent betales til konto 8601 11 16916. Betalingen må merkes med NTNU-brukernavn.

Når du er medlem kan du ta en titt på dokumentasjonen og begynne å leke!

Se også


Membership benefits

Most of PVV's activities are open for everyone. However, there are some benefits of being a member:

  • User account on PVV's computer systems, plus an email address (username@pvv.ntnu.no and username@pvv.org) and 757 MiB disk space. The disk space can for example be used for your own home page. If you run out of disk space, it is possible to buy a larger quota. To activate your user account, you need to meet up at our premises to set a password.
  • Door access to our rooms (Oppredning/Gruve, rom 247). Here we have a work room with a whiteboard, a terminal room with two Linux stations, and a break room with sofas, a TV, and gaming consoles. We also have a large collection of fiction, non-fiction, and board games. In order to get door access, give your NTNU username to a member of the board, in addition to the length of the membership that you paid for. The board can be contacted either in person, or via mail (see contact info).
  • Access to our snacks kiosk
  • Voting rights on our general assemblies

How to become a member

To become a member, you only need to pay a membership fee. The fee is 50 NOK per year. It is also possible to become a lifetime member by paying 1024 NOK once. The fee is paid to bank account 8601 11 16916. The payment must be marked with your NTNU username.

When you are a member, you can have a look at the documentation and begin playing around!

See also