Difference between revisions of "Medlem"

From Programvareverkstedet
Jump to navigation Jump to search
(Big cleanup)
m (added clarification on what the username is)
 
(3 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 1: Line 1:
 
= Medlemsfordeler =
 
= Medlemsfordeler =
 
De fleste av PVVs aktiviteter er åpne for alle. Likevel har det fordeler å være medlem:
 
De fleste av PVVs aktiviteter er åpne for alle. Likevel har det fordeler å være medlem:
* Brukerkonto på PVVs datasystemer, samt en epost-adresse (brukernavn@pvv.ntnu.no og brukernavn@pvv.org) og 757 MiB diskplass. Lagringsplassen kan blant annet brukes til [[Hjemmesider|til egen hjemmeside]]. Dersom du går tom for diskplass, er det mulig å [[Diskkjøp|kjøpe utvidet diskkvote]]. For å aktivere brukerkonto på PVV, må man møte opp på lokalene slik at man får satt passord.
+
* Brukerkonto på PVVs datasystemer, samt en epost-adresse (brukernavn@pvv.ntnu.no og brukernavn@pvv.org) (brukernavn vil tilsvare brukernavnet hos NTNU) og 757 MiB diskplass. Lagringsplassen kan blant annet brukes til [[Hjemmesider|til egen hjemmeside]]. Dersom du går tom for diskplass, er det mulig å [[Diskkjøp|kjøpe utvidet diskkvote]]. For å aktivere brukerkonto på PVV, må man møte opp på lokalene slik at man får satt passord.
* Dørtilgang til lokalene våre ([https://link.mazemap.com/tB9rrcoO Oppredning/Gruve, rom 247]). Her har vi blant annet et arbeidsrom med whiteboard, et terminalrom med to Linux-stasjoner, og et koserom med sofaer, TV, og spillkonsoller. Vi har også en stor samling med fag- og skjønnlitteratur samt [[Spill|brettspill]].
+
* Dørtilgang til lokalene våre ([https://link.mazemap.com/tB9rrcoO Oppredning/Gruve, rom 247]). Her har vi blant annet et arbeidsrom med whiteboard, et terminalrom med to Linux-stasjoner, og et koserom med sofaer, TV, og spillkonsoller. Vi har også en stor samling med fag- og skjønnlitteratur samt [[Spill|brettspill]]. For å få dørtilgang, send ditt NTNU-brukernavn til en person i styret, samt hvor lang periode du har betalt medlemskap for. Styret kan nås enten i person eller via mail (se [[kontaktinformasjon]]).
 
* Tilgang til vår samspleisebod
 
* Tilgang til vår samspleisebod
 
* Stemmerett på generalforsamlinger
 
* Stemmerett på generalforsamlinger
Line 14: Line 14:
 
* [[Medlemsdatabase]]
 
* [[Medlemsdatabase]]
 
* [[Kontingentreglement]]
 
* [[Kontingentreglement]]
 +
* [[Korttilgang]]
  
  
Line 19: Line 20:
 
Most of PVV's activities are open for everyone. However, there are some benefits of being a member:
 
Most of PVV's activities are open for everyone. However, there are some benefits of being a member:
 
* User account on PVV's computer systems, plus an email address (username@pvv.ntnu.no and username@pvv.org) and 757 MiB disk space. The disk space can for example be used for [[Hjemmesider|your own home page]]. If you run out of disk space, it is possible to [[Diskkjøp|buy a larger quota]]. To activate your user account, you need to meet up at our premises to set a password.
 
* User account on PVV's computer systems, plus an email address (username@pvv.ntnu.no and username@pvv.org) and 757 MiB disk space. The disk space can for example be used for [[Hjemmesider|your own home page]]. If you run out of disk space, it is possible to [[Diskkjøp|buy a larger quota]]. To activate your user account, you need to meet up at our premises to set a password.
* Door access to out rooms ([https://link.mazemap.com/tB9rrcoO Oppredning/Gruve, rom 247]). Here we have a work room with a whiteboard, a terminal room with two Linux stations, and a break room with sofas, a TV, and gaming consoles. We also have a large collection of fiction, non-fiction, and [[Spill|board games]].
+
* Door access to our rooms ([https://link.mazemap.com/tB9rrcoO Oppredning/Gruve, rom 247]). Here we have a work room with a whiteboard, a terminal room with two Linux stations, and a break room with sofas, a TV, and gaming consoles. We also have a large collection of fiction, non-fiction, and [[Spill|board games]]. In order to get door access, give your NTNU username to a member of the board, in addition to the length of the membership that you paid for. The board can be contacted either in person, or via mail (see [[Kontaktinformasjon|contact info]]).
 
* Access to our snacks kiosk
 
* Access to our snacks kiosk
 
* Voting rights on our general assemblies
 
* Voting rights on our general assemblies
Line 31: Line 32:
 
* [[Medlemsdatabase|Member database]]
 
* [[Medlemsdatabase|Member database]]
 
* [[Kontingentreglement|Fee regulations]]
 
* [[Kontingentreglement|Fee regulations]]
 +
* [[Korttilgang|Card access]]
  
 
__NOTOC__
 
__NOTOC__

Latest revision as of 22:00, 23 August 2022

Medlemsfordeler

De fleste av PVVs aktiviteter er åpne for alle. Likevel har det fordeler å være medlem:

  • Brukerkonto på PVVs datasystemer, samt en epost-adresse (brukernavn@pvv.ntnu.no og brukernavn@pvv.org) (brukernavn vil tilsvare brukernavnet hos NTNU) og 757 MiB diskplass. Lagringsplassen kan blant annet brukes til til egen hjemmeside. Dersom du går tom for diskplass, er det mulig å kjøpe utvidet diskkvote. For å aktivere brukerkonto på PVV, må man møte opp på lokalene slik at man får satt passord.
  • Dørtilgang til lokalene våre (Oppredning/Gruve, rom 247). Her har vi blant annet et arbeidsrom med whiteboard, et terminalrom med to Linux-stasjoner, og et koserom med sofaer, TV, og spillkonsoller. Vi har også en stor samling med fag- og skjønnlitteratur samt brettspill. For å få dørtilgang, send ditt NTNU-brukernavn til en person i styret, samt hvor lang periode du har betalt medlemskap for. Styret kan nås enten i person eller via mail (se kontaktinformasjon).
  • Tilgang til vår samspleisebod
  • Stemmerett på generalforsamlinger

Hvordan bli medlem

For å bli medlem trenger man bare å betale betale medlemskontingent. Kontingenten er kr 50,00 per år. Det er også mulig å bli livstidsmedlem ved å betale kr 1024,00 én gang. Kontingent betales til konto 8601 11 16916. Betalingen må merkes med NTNU-brukernavn.

Når du er medlem kan du ta en titt på dokumentasjonen og begynne å leke!

Se også


Membership benefits

Most of PVV's activities are open for everyone. However, there are some benefits of being a member:

  • User account on PVV's computer systems, plus an email address (username@pvv.ntnu.no and username@pvv.org) and 757 MiB disk space. The disk space can for example be used for your own home page. If you run out of disk space, it is possible to buy a larger quota. To activate your user account, you need to meet up at our premises to set a password.
  • Door access to our rooms (Oppredning/Gruve, rom 247). Here we have a work room with a whiteboard, a terminal room with two Linux stations, and a break room with sofas, a TV, and gaming consoles. We also have a large collection of fiction, non-fiction, and board games. In order to get door access, give your NTNU username to a member of the board, in addition to the length of the membership that you paid for. The board can be contacted either in person, or via mail (see contact info).
  • Access to our snacks kiosk
  • Voting rights on our general assemblies

How to become a member

To become a member, you only need to pay a membership fee. The fee is 50 NOK per year. It is also possible to become a lifetime member by paying 1024 NOK once. The fee is paid to bank account 8601 11 16916. The payment must be marked with your NTNU username.

When you are a member, you can have a look at the documentation and begin playing around!

See also