Difference between revisions of "Medlemskontingent"

From Programvareverkstedet
Jump to navigation Jump to search
(3 intermediate revisions by 3 users not shown)
Line 3: Line 3:
 
<!-- ## page was renamed from Medlemskontigent
 
<!-- ## page was renamed from Medlemskontigent
 
  -->
 
  -->
Medlemskontingenten er kr 42,00 per år.  Det er også mulig å bli livstidsmedlem ved å betale kr 1024,00 én gang.  Kontingent betales til konto 86011116916.  Betalingen må merkes med brukernavn.
+
[[#Membership Fee|English]]
  
Det er mulig å betale for flere år samtidig ved å betale et helt multiplum av 42 kr.
+
Medlemskontingenten er kr 50,00 per år.  Det er også mulig å bli livstidsmedlem ved å betale kr 1024,00 én gang. Kontingent betales til konto 8601 11 16916. Betalingen må merkes med brukernavn.
 +
 
 +
Det er mulig å betale for flere år samtidig ved å betale et helt multiplum av 50 kr.
  
 
Hvis du lurer på hvorfor du skal betale kontingent, så se [[Medlem|medlemsfordelene]] du har som medlem.
 
Hvis du lurer på hvorfor du skal betale kontingent, så se [[Medlem|medlemsfordelene]] du har som medlem.
Line 13: Line 15:
 
For presise detaljer om reglene for kontingentinnbetaling, se [[Kontingentreglement|kontingentreglementet]].
 
For presise detaljer om reglene for kontingentinnbetaling, se [[Kontingentreglement|kontingentreglementet]].
  
= Betale per giro =
+
= Betale kontant =
Hovedmåten å betale medlemskontingent er per nettbank. Fyll ut brukernavn i meldingsfelt, kotigentstørrelse og kontonummer: 86011116916.  
+
Ved enkelte arrangementer tas det imot kontant betaling. Det er normalt ikke mulig å betale kontant ved oppmøte PVV, unntak gjelder f.eks. spesialttilfeller som utvekslingsstudenter.
 +
 
 +
__NOTOC__
 +
 
 +
=Membership Fee=
 +
 
 +
The membership fee is NOK 50.00 per year. It is also possible to become a lifetime member by paying NOK 1024.00 one time. The fee should be paid to the following account: 86011116916. The payment must be marked with your username.
  
Det tar vanligvis ca. én uke fra du betaler til vi får beskjed fra banken om innbetalingen. Deretter tar det noen dager før kasserer får tid til å registrere innbetalingen.
+
It is possible to pay for several years simultaneously by paying a whole multiple of NOK 50.
  
 +
If you are wondering what the membership fee goes towards, see the [[Medlem|membership benefits]] you have.
  
PS: Noen ganger kommer det betalinger vi ikke klarer å finne ut hvor kommer fra.  
+
Fee payments get registered in the [[Medlemsdatabase|member database]], and it's a good idea checking whether your payment shows up there (not that it might take some time from your payment till the treasurer is notified of it, and thereafter some time before the treasurer enters the payment into the accounts and member database).
  
= Betale kontant =
+
For precise details on the rules regarding the payment of the fee, see [[Kontingentreglement|fee rules]].
Ved enkelte arrangementer tas det imot kontant betaling. Det er normalt ikke mulig å betale kontant ved oppmøte på PVV, unntak gjelder f.eks. spesialttilfeller som utvekslingsstudenter.  
 
  
__NOTOC__
+
= Cash Payment =
 +
At some events cash payment is taken. Normally it is not possible to pay in cash by turning up at PVV, exceptions apply to certain special cases such as exchange students.

Revision as of 12:10, 5 October 2021

English

Medlemskontingenten er kr 50,00 per år. Det er også mulig å bli livstidsmedlem ved å betale kr 1024,00 én gang. Kontingent betales til konto 8601 11 16916. Betalingen må merkes med brukernavn.

Det er mulig å betale for flere år samtidig ved å betale et helt multiplum av 50 kr.

Hvis du lurer på hvorfor du skal betale kontingent, så se medlemsfordelene du har som medlem.

Kontingentinnbetalinger blir registrert i medlemsdatabasen, og det er lurt å sjekke at betalingen din dukker opp her (merk at det kan ta litt tid fra du betaler til kasserer får beskjed om det, og deretter litt tid før kasserer fører betalingen inn i regnskap og medlemsdatabase).

For presise detaljer om reglene for kontingentinnbetaling, se kontingentreglementet.

Betale kontant

Ved enkelte arrangementer tas det imot kontant betaling. Det er normalt ikke mulig å betale kontant ved oppmøte på PVV, unntak gjelder f.eks. spesialttilfeller som utvekslingsstudenter.


Membership Fee

The membership fee is NOK 50.00 per year. It is also possible to become a lifetime member by paying NOK 1024.00 one time. The fee should be paid to the following account: 86011116916. The payment must be marked with your username.

It is possible to pay for several years simultaneously by paying a whole multiple of NOK 50.

If you are wondering what the membership fee goes towards, see the membership benefits you have.

Fee payments get registered in the member database, and it's a good idea checking whether your payment shows up there (not that it might take some time from your payment till the treasurer is notified of it, and thereafter some time before the treasurer enters the payment into the accounts and member database).

For precise details on the rules regarding the payment of the fee, see fee rules.

Cash Payment

At some events cash payment is taken. Normally it is not possible to pay in cash by turning up at PVV, exceptions apply to certain special cases such as exchange students.