Difference between revisions of "Medlemskontingent"

From Programvareverkstedet
Jump to navigation Jump to search
 
(12 intermediate revisions by 5 users not shown)
Line 1: Line 1:
<!-- #acl [[AdminGroup]]:read,write,admin,revert [[StyretGroup]]:read,write,revert All:read
+
<!-- #acl All:read
 
  -->
 
  -->
 
<!-- ## page was renamed from Medlemskontigent
 
<!-- ## page was renamed from Medlemskontigent
 
  -->
 
  -->
 +
[[#Membership Fee|English]]
  
Medlemskontingenten er kr 42,00 per år. Tidligere har det vært vanlig å kreve at kontingenten betales hver høst før halvårsmøtet. Med nåværende kasserer er dette kravet moderert noe: det er nå mulig å betale når som helst gjennom hele året, og det er mulig å betale for flere år samtidig. Det er ingen garanti for at fremtidige kasserere vil videreføre denne ordningen, så om du betaler for flere år nå risikerer du at en fremtidig kasserer ikke tar hensyn til dette.
+
Medlemskontingenten er kr 50,00 per år. Det er også mulig å bli livstidsmedlem ved å betale kr 1024,00 én gang. Kontingent betales til konto 8601 11 16916. Betalingen må merkes med brukernavn.
  
Hvis du lurer på hvorfor du skal betale kontigent, så se alle [[Medlemsfordeler]] du har som medlem.
+
Det er mulig å betale for flere år samtidig ved å betale et helt multiplum av 50 kr.
  
= Betale per giro =
+
Hvis du lurer hvorfor du skal betale kontingent, så se [[Medlem|medlemsfordelene]] du har som medlem.
Hovedmåten å betale medlemskontingent er per giro. Nesten ferdig utfylte giroblanketter finner du på døren til PVV; bare fyll ut brukernavn og beløp (kr 42,00) og betal. Husk å krysse av for kvittering, slik at du får tilsendt kvitteringsmerke til å feste på medlemskortet.
 
  
Det tar vanligvis ca. én uke fra du betaler giroen til vi får beskjed fra banken om innbetalingen. Deretter tar det noen dager før kasserer får tid til å registrere innbetalingen og, for nye brukere, opprette konto.
+
Kontingentinnbetalinger blir registrert i [[Medlemsdatabase|medlemsdatabasen]], og det er lurt å sjekke at betalingen din dukker opp her (merk at det kan ta litt tid fra du betaler til kasserer får beskjed om det, og deretter litt tid før kasserer fører betalingen inn i regnskap og medlemsdatabase).
  
Hvis du ikke befinner deg i nærheten av PVV og derfor ikke får hentet en nesten ferdig utfylt giroblankett, kan du bruke en vanlig giroblankett. PVVs kontonummer og adresse står [[Kontaktinformasjon:på nett]], men husk å oppgi BDB-brukernavn (som brukes på stud, IDI etc.) og fullt navn.
+
For presise detaljer om reglene for kontingentinnbetaling, se [[Kontingentreglement|kontingentreglementet]].
 
 
PS: Noen ganger kommer det betalinger vi ikke klarer å finne ut hvor kommer fra. Dersom du ikke har fått konto etter to uker kan det derfor være en god idé å sende en e-post til kasserer@pvv.ntnu.no. Husk å ta med informasjon om brukernavn, fullt navn og hvilket kontonummer betalingen kom fra.
 
  
 
= Betale kontant =
 
= Betale kontant =
Ved enkelte arrangementer tas det imot kontant betaling. Det er normalt ikke mulig å betale kontant ved oppmøte på PVV.
+
Ved enkelte arrangementer tas det imot kontant betaling. Det er normalt ikke mulig å betale kontant ved oppmøte på PVV, unntak gjelder f.eks. spesialttilfeller som utvekslingsstudenter.
  
 
__NOTOC__
 
__NOTOC__
 +
 +
=Membership Fee=
 +
 +
The membership fee is NOK 50.00 per year. It is also possible to become a lifetime member by paying NOK 1024.00 one time. The fee should be paid to the following account: 86011116916. The payment must be marked with your username.
 +
 +
It is possible to pay for several years simultaneously by paying a whole multiple of NOK 50.
 +
 +
If you are wondering what the membership fee goes towards, see the [[Medlem|membership benefits]] you have.
 +
 +
Fee payments get registered in the [[Medlemsdatabase|member database]], and it's a good idea checking whether your payment shows up there (not that it might take some time from your payment till the treasurer is notified of it, and thereafter some time before the treasurer enters the payment into the accounts and member database).
 +
 +
For precise details on the rules regarding the payment of the fee, see [[Kontingentreglement|fee rules]].
 +
 +
= Cash Payment =
 +
At some events cash payment is taken. Normally it is not possible to pay in cash by turning up at PVV, exceptions apply to certain special cases such as exchange students.

Revision as of 12:10, 5 October 2021

English

Medlemskontingenten er kr 50,00 per år. Det er også mulig å bli livstidsmedlem ved å betale kr 1024,00 én gang. Kontingent betales til konto 8601 11 16916. Betalingen må merkes med brukernavn.

Det er mulig å betale for flere år samtidig ved å betale et helt multiplum av 50 kr.

Hvis du lurer på hvorfor du skal betale kontingent, så se medlemsfordelene du har som medlem.

Kontingentinnbetalinger blir registrert i medlemsdatabasen, og det er lurt å sjekke at betalingen din dukker opp her (merk at det kan ta litt tid fra du betaler til kasserer får beskjed om det, og deretter litt tid før kasserer fører betalingen inn i regnskap og medlemsdatabase).

For presise detaljer om reglene for kontingentinnbetaling, se kontingentreglementet.

Betale kontant

Ved enkelte arrangementer tas det imot kontant betaling. Det er normalt ikke mulig å betale kontant ved oppmøte på PVV, unntak gjelder f.eks. spesialttilfeller som utvekslingsstudenter.


Membership Fee

The membership fee is NOK 50.00 per year. It is also possible to become a lifetime member by paying NOK 1024.00 one time. The fee should be paid to the following account: 86011116916. The payment must be marked with your username.

It is possible to pay for several years simultaneously by paying a whole multiple of NOK 50.

If you are wondering what the membership fee goes towards, see the membership benefits you have.

Fee payments get registered in the member database, and it's a good idea checking whether your payment shows up there (not that it might take some time from your payment till the treasurer is notified of it, and thereafter some time before the treasurer enters the payment into the accounts and member database).

For precise details on the rules regarding the payment of the fee, see fee rules.

Cash Payment

At some events cash payment is taken. Normally it is not possible to pay in cash by turning up at PVV, exceptions apply to certain special cases such as exchange students.