Difference between revisions of "Medlemskontingent"

From Programvareverkstedet
Jump to navigation Jump to search
(fjerne unødvendige acl-regler)
m (4 revisions)
(No difference)

Revision as of 23:39, 5 March 2010


Medlemskontingenten er kr 42,00 per år. Tidligere har det vært vanlig å kreve at kontingenten betales hver høst før halvårsmøtet. Med nåværende kasserer er dette kravet moderert noe: det er nå mulig å betale når som helst gjennom hele året, og det er mulig å betale for flere år samtidig. Det er ingen garanti for at fremtidige kasserere vil videreføre denne ordningen, så om du betaler for flere år nå risikerer du at en fremtidig kasserer ikke tar hensyn til dette.

Hvis du lurer på hvorfor du skal betale kontigent, så se alle Medlemsfordeler du har som medlem.

Betale per giro

Hovedmåten å betale medlemskontingent på er per giro. Nesten ferdig utfylte giroblanketter finner du på døren til PVV; bare fyll ut brukernavn og beløp (kr 42,00) og betal. Husk å krysse av for kvittering, slik at du får tilsendt kvitteringsmerke til å feste på medlemskortet.

Det tar vanligvis ca. én uke fra du betaler giroen til vi får beskjed fra banken om innbetalingen. Deretter tar det noen dager før kasserer får tid til å registrere innbetalingen og, for nye brukere, opprette konto.

Hvis du ikke befinner deg i nærheten av PVV og derfor ikke får hentet en nesten ferdig utfylt giroblankett, kan du bruke en vanlig giroblankett. PVVs kontonummer og adresse står på nett, men husk å oppgi BDB-brukernavn (som brukes på stud, IDI etc.) og fullt navn.

PS: Noen ganger kommer det betalinger vi ikke klarer å finne ut hvor kommer fra. Dersom du ikke har fått konto etter to uker kan det derfor være en god idé å sende en e-post til kasserer@pvv.ntnu.no. Husk å ta med informasjon om brukernavn, fullt navn og hvilket kontonummer betalingen kom fra.

Betale kontant

Ved enkelte arrangementer tas det imot kontant betaling. Det er normalt ikke mulig å betale kontant ved oppmøte på PVV.