Medlemskontingent

From Programvareverkstedet
Revision as of 11:28, 20 October 2011 by Torjehoa (talk | contribs) (endret betaling til 50 kr ihh til lover)
Jump to navigation Jump to search

Medlemskontingenten er kr 50,00 per år. Det er også mulig å bli livstidsmedlem ved å betale kr 1024,00 én gang. Kontingent betales til konto 86011116916. Betalingen må merkes med brukernavn.

Det er mulig å betale for flere år samtidig ved å betale et helt multiplum av 50 kr.

Hvis du lurer på hvorfor du skal betale kontingent, så se medlemsfordelene du har som medlem.

Kontingentinnbetalinger blir registrert i medlemsdatabasen, og det er lurt å sjekke at betalingen din dukker opp her (merk at det kan ta litt tid fra du betaler til kasserer får beskjed om det, og deretter litt tid før kasserer fører betalingen inn i regnskap og medlemsdatabase).

For presise detaljer om reglene for kontingentinnbetaling, se kontingentreglementet.

Betale kontant

Ved enkelte arrangementer tas det imot kontant betaling. Det er normalt ikke mulig å betale kontant ved oppmøte på PVV, unntak gjelder f.eks. spesialttilfeller som utvekslingsstudenter.