PVVVV

From Programvareverkstedet
Jump to navigation Jump to search

PVVVV (PVV videreselger varer) er et PVV-medlemsprosjekt og vår samspleisebod. Den bor i hyllene på rom 247.

PVVVV tilbyr alle bestanddelene i et sunt og variert kosthold: Sjokoladeplater av ymse slag, sjokoladekjeks, brus, nudler og ymse.

Programmet Dibbler, som kjører på tty8 på skrott, brukes for å holde orden på gjeldsforhold mellom PVVVV og PVV-ere.


Styrets reguleringskonto

PVVs styre har gjennom lang tid hatt en bruker i Dibbler. Merk at styret IKKE står som garantist for økonomien i PVV, og ikke tar noe ansvar for den. I 2018 kjøpte styret 10000 kr i kreditt fra andre brukere for å regulere likviditeten etter privat innkjøp av tskjorter. Det har historisk vært et mål å regulere styrets kreditt i samsvar med varer med lav turnover for å stimulere økonomien. Styret står fritt til å bruke kontoen slik de ønsker. Alle innskudd fra styret er regnskapsført som utgifter på relevant regnskapspost, og er regnet som oppbrukt på å styrke det sosiale miljøet.