PostgreSQL

From Programvareverkstedet
Revision as of 01:00, 1 January 1970 by (username removed)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

PsqlAdm

Verktøy for å opprette, redigere og slette brukere og databaser fra PVV sin Postgresql server.

Kildekoden finner du på; http://www.pvv.ntnu.no/~eirikald/projects/psqladm.tar.bz2

psql-useradm og psql-dbadm er de to programmene som skal kjøres. Kaller du de uten argumenter får du opp en liste over mulig argumenter til hver av de. For øyeblikket finnes de i /tmp/ på verden.