PostgreSQL

From Programvareverkstedet
Revision as of 21:38, 18 February 2006 by Knuta (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search


Bruk av PostgreSQL på PVV

PVVs PostgreSQL-databasetjener heter postgres.pvv.ntnu.no. Den aksepterer tilkoblinger fra alle maskinene på PVV, og alle brukere kan opprette så mange databaser de vil.

Oppretting av bruker og database

For å opprette brukere og databaser i PVVs PostgreSQL-server kan verktøyene psql-useradm og psql-dbadm brukes. Du finner disse verktøyene ved å logge inn på PostgreSQL-serveren med SSH. Kjør verktøyene uten argumenter for å få informasjon om hvordan du bruker dem.

Merk at både brukernavnet og databasen må begynne på ditt brukernavn. Tillatte former er brukernavn eller brukernavn_tillegg.

Mer finkornet tilgangskontroll

Dersom du ønsker mer detaljert tilgangskontroll enn bare å velge eier av databasen, kan du opprette noen ekstra brukere med psql-useradm og bruke de vanlige tilgangsfunksjonene til PostgreSQL. Se PostgreSQL-manualen for informasjon om syntaksen.

Kildekode til verktøyene

Kildekoden til psql-useradm og psql-dbadm er åpent tilgjengelig. Du finner den på http://www.pvv.ntnu.no/~eirikald/projects/psqladm.tar.bz2