Programvareutvikling

From Programvareverkstedet
Revision as of 18:20, 19 June 2014 by Simongli (talk | contribs) (Added neater linking to the English section along with an updated header)
Jump to navigation Jump to search

English

Det utvikles stundom programvare på PVV. Riktignok litt mindre enn det som hadde vært ønskelig, men vi har nå fått opp fungerende instanser av Trac og Subversion og håper det er et incentiv for folk til å legge prosjektene sine her i stedet for ad hoc på stud-hjemmekatalogen sin eller lignende.

For en oppskrift på hvordan man oppretter nye prosjekter på dev, se Opprette nye prosjekt på dev.

Planlagte og pågående prosjekter

Software Development

From time to time there is developed software at PVV. Albeit a bit less than what would have been desireable, but we have now got working instances of Trac and Subcersion running, and hope that that will be an incetive for people to add their projects here rather than on ad hoc solutions such as the stud-home catalogs or similar.

For a recipe on how to set up new projects on dev, see Setting up new projects on dev.

Planned and current projects