Programvareutvikling

From Programvareverkstedet
Revision as of 19:45, 26 January 2021 by Torsteno (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

Det hender det utvikles programvare på PVV. Riktignok litt mindre enn ønskelig, men vi har en fungerende git server. Fra gammelt av har vi insanser av Trac og Subversion, men disse vedlikeholdes ikke aktivt.

Det finnes og et gammelt system for sporing av prosjekter, dev, se Opprette nye prosjekt på dev for mer informasjon.


Planlagte og pågående prosjekter