Difference between revisions of "Redigere kvote"

From Programvareverkstedet
Jump to navigation Jump to search
(No difference)

Revision as of 15:43, 26 February 2006

På bacchus som root:

cd /local/adm/rdist/quota
rcsdiff quota.txt (bør vise nada)
export LOGNAME=brukernavn
co -l quota.txt
vim/joe/pico/emacs quota.txt
ci -u quota.txt
cd ..
./Rdist -m decibel quota