Redigere kvote

From Programvareverkstedet
Revision as of 10:41, 21 October 2014 by Chrishoh (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

Som root på rdist-boksen (for øyeblikket lommel)

cd /local/adm/rdist/quota
rcsdiff quota.txt (bør vise nada)
co -l quota.txt
$EDITOR quota.txt
ci -u quota.txt
cd ..
./Rdist -m microbel quota


Hvor "$EDITOR" er et valgfritt tekstredigeringsprogram, som for eksempel vim eller nano.