Redigere passwd

From Programvareverkstedet
Revision as of 22:39, 5 March 2010 by Root (talk | contribs) (2 revisions)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Hvis en bruker kjører yppasswd mens du redigerer passordfila, kan alt skje. Så hanche har installert et program /var/yp/edityppwMaskiner/Anar som låser passordfila slik at rpc.yppasswdd holder fingrene av fatet.

Det ligger et skript under /var/yp/ med fire navn: vi-passwd, vim-passwd, emacs-passwd, ed-passwd som man kan bruke for å redigere passordfilen med sin favoritteditor, eller man kan bruke skriptet som oppskrift på hvordan edityppw skal brukes. Alle disse scriptene kjøres som root på anar.