Difference between revisions of "Søsterorganisasjoner"

From Programvareverkstedet
Jump to navigation Jump to search
(username removed)
m (6 revisions)
(No difference)

Revision as of 22:43, 5 March 2010

PVV og mange tilsvarende organisasjoner ved andre nordiske universiteter har organisert seg i Organisasjoner/NUCC:NUCC, (Nordic University Computer Club), som i praksis har som eneste formål å samle folk fra de ulike organisasjonene på det årlige NUCCC (Nordic University Computer Club Conference).

Tilsvarende organisasjoner ved andre universiteter: