Søsterorganisasjoner

From Programvareverkstedet
Revision as of 21:23, 14 September 2015 by Ilsegv (talk | contribs) (Add URL's for to organizations)
Jump to navigation Jump to search

PVV og mange tilsvarende organisasjoner ved andre nordiske universiteter har organisert seg i NUCC, (Nordic University Computer Club), som i praksis har som eneste formål å samle folk fra de ulike organisasjonene på det årlige NUCCC (Nordic University Computer Club Conference).

Tilsvarende organisasjoner ved andre universiteter:

 • ACC (Umeå, Sverige)
 • DF (LU/LTH, Lund, Sverige)
 • Infå (Åbo, Finland)
 • Lysator (Linnköping, Sverige)
 • NVG (NTNU, Trondheim, Norge)
 • PING (UiO, Oslo, Norge)
 • Stacken (KTH, Stockholm, Sverige)
 • SysRq (HiN, Narvik, Norge)
 • Tietokilta (Helsinki, Finland)
 • Update (Uppsala Universitet, Uppsala, Sverige)

English

PVV and many other similar organizations at other Nordic universities have organized themselves in NUCC, (Nordic University Computer Club), that in practice has as its only purpose to gather people form the differen organizations at the annual NUCCC (Nordic University Computer Club Conference).

Similar organizations at other universities:

 • ACC (Umeå, Sweden)
 • DF (LU/LTH, Lund, Sweden)
 • Infå (Åbo, Finland)
 • Lysator (Linnköping, Sweden)
 • NVG (NTNU, Trondheim, Norway)
 • PING (UiO, Oslo, Norway)
 • Stacken (KTH, Stockholm, Sweden)
 • SysRq (HiN, Narvik, Norway)
 • Tietokilta (Helsinki, Finland)
 • Update (Uppsala Universitet, Uppsala, Sweden)