SSL

From Programvareverkstedet
Revision as of 19:17, 27 August 2021 by Jonasbru (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Hva er SSL sertifikater

Her er en fin intro til hvordan SSL sertfikater fungerer :

https://tldp.org/HOWTO/pdf/SSL-Certificates-HOWTO.pdf

SSL sertifikater på PVV

Stort sett alle PVVs tjenester tillater kryptert trafikk over SSL. For å verifisere at du faktisk snakker med en PVV-tjeneste og ikke et man-in-the-middle-angrep må maskinen din kunne verifisere nøkkelen den får fra tjeneren. Dette gjør den ved hjelp av PVVs root-sertifikat (også kalt CA, for certificate authority).

Dette kan du laste ned fra http://www.pvv.org/pvv-ca.pem og installeres på din egen PC. Da antar du selvsagt at dette sertifikatet ikke er utsatt for et MitM-angrep, så en tryggere løsning er å kopiere sertifikatet fra `/etc/ssl/certs/pvv-ca.pem` på en pvv-maskin eller å laste ned http://www.pvv.org/pvv-ca.pem.asc og verifisere den med GPG.

sudo scp $USER@login.pvv.ntnu.no:/etc/ssl/certs/pvv-ca.pem /etc/ssl/certs/
cd /etc/ssl/certs
sudo c_rehash

SSL-krypterte tjenester

  • SMTP
  • POP/IMAP
  • dev.pvv.ntnu.no (https)
  • www.pvv.ntnu.no (https)
  • wiki.pvv.ntnu.no (https)