Difference between revisions of "SSL-Sertifikat"

From Programvareverkstedet
Jump to navigation Jump to search
(username removed)
 
(Howto for Thunderbird)
(2 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 1: Line 1:
 
<!-- #acl [[AdminGroup]]:read,write,admin,revert [[StyretGroup]]:read,write,revert All:read
 
<!-- #acl [[AdminGroup]]:read,write,admin,revert [[StyretGroup]]:read,write,revert All:read
 
  -->
 
  -->
 +
 
PVV har et openssl signeringssertifikat, sjekket inn i styrets svn-repos.
 
PVV har et openssl signeringssertifikat, sjekket inn i styrets svn-repos.
  
PVVs Certificate Authority-sertifikat:
+
PVVs CA-sertifikat:
 
 
Her ligger PVV sitt CA-sertifikat som filer og ASCII-kodet. Dersom du har lyst til å validere det (anbefales) ligger det også PGP-signaturer fra <code><nowiki>einarr</nowiki></code> og <code><nowiki>gunnarre</nowiki></code>
 
 
 
<<<!-- ! TOC here -->(2)>>
 
 
 
= Skaffe sertifikatet =
 
 
 
== Filer ==
 
* PEM (nyere nettlesere/epostprogrammer) :
 
** [[attachment:pvv-ca.pem]]
 
** [[attachment:pvv-ca.pem.sig]] (PGP-signatur)
 
* DER (alternativ for eldre nettlesere) :  
 
** [[attachment:pvv-ca.der]]
 
** [[attachment:pvv-ca.der.sig]] (PGP-signatur)
 
 
 
== ASCII-tekst-kodet ==
 
 
<pre><nowiki>
 
<pre><nowiki>
 
-----BEGIN CERTIFICATE-----
 
-----BEGIN CERTIFICATE-----
Line 45: Line 30:
 
-----END CERTIFICATE-----
 
-----END CERTIFICATE-----
 
</nowiki></pre>
 
</nowiki></pre>
...og <code><nowiki>einarr</nowiki></code>s pgp-signatur av den:
 
  
 +
...og `einarr`s pgp-signatur av den dersom du har lyst til å validere den (anbefales):
 
<pre><nowiki>
 
<pre><nowiki>
 
-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
 
-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
 
Version: GnuPG v1.4.2.2 (GNU/Linux)
 
Version: GnuPG v1.4.2.2 (GNU/Linux)
 +
 
iD8DBQBFQj1hPG9E3AIzSZARAruFAJ49xJuToHX5gn6B9W0V5rl9wjzT5QCfX/Jr
 
iD8DBQBFQj1hPG9E3AIzSZARAruFAJ49xJuToHX5gn6B9W0V5rl9wjzT5QCfX/Jr
 
Ui5LV2i/RVttKWvxmfST2SU=
 
Ui5LV2i/RVttKWvxmfST2SU=
Line 56: Line 42:
 
</nowiki></pre>
 
</nowiki></pre>
  
= Hvordan importere sertifikatet =
+
== Hvordan importere sertifikatet i Thunderbird ==
== Hvordan importere sertifikatet i Mozilla Firefox ==
+
* Kopier hele sertifikat-teksten (inkludert "-----BEGIN CERTIFICATE-----" og "-----END CERTIFICATE-----") og lagre det i en fil du kaller pvv.crt
 
 
* Enten
 
** last ned [[attachment:pvv-ca.pem]], eller
 
** kopier hele sertifikat-teksten (inkludert "BEGIN CERTIFICATE" og "END CERTIFICATE") og lagre det i en fil du kaller pvv-ca.pem
 
* Starte Firefox
 
* Klikk Edit -> Preferences -> Advanced -> Security (eventuelt Encryption) -> View Certificates
 
* Velg fanen Authorities (viktig!)
 
* Klikk Import, og velg pvv-ca.pem
 
* Du skal nå kunne surfe på websider som er signert av PVV uten å få advarsler (bortsett fra de vi ikke har byttet til riktig sertifikat på ennå)
 
 
 
== Hvordan importere sertifikatet i Mozilla Thunderbird ==
 
 
 
* Enten
 
** lagre [[attachment:pvv-ca.pem]], eller
 
** kopier hele sertifikat-teksten (inkludert "BEGIN CERTIFICATE" og "END CERTIFICATE") og lagre det i en fil du kaller pvv-ca.pem
 
 
* Starte Thunderbird
 
* Starte Thunderbird
* Klikk Edit -> Preferences -> Privacy -> Security -> View Certificates
+
* Klikk Edit -> Preferences -> Privacy -> Security -> View Certificates -> Authorities
* Velg fanen Authorities (viktig!)
+
* Klikk Import, og velg PVV-sertifikatet
* Klikk Import, og velg pvv-ca.pem
+
* Observer at Thunderbird lar deg lese mail uten å mase :-)
* Observer at Thunderbird lar deg lese mail uten å mase <<Verbatim(:-))>>
 
 
 
== Hvordan importere sertifikatet i Eudora ==
 
 
 
* Enten
 
** lagre [[attachment:pvv-ca.pem]] som en fil du kaller "pvv.crt", eller
 
** kopier hele sertifikat-teksten (inkludert "BEGIN CERTIFICATE" og "END CERTIFICATE") og lagre det i en fil du kaller pvv.crt
 
* Starte Eudora
 
* Prøv å sjekke mail (den nekter deg sikkert, pga "untrusted chain", men det kreves for neste steg)
 
* Klikk Tools -> Options -> Checking Mail
 
* Klikk på "Last SSL Info". Du får opp "Eudora SSL Connection Information Manager".
 
* Klikk på "Certificate Information Manager" nederst. Du får opp et nytt vindu.
 
* Klikk Import Certificate (nederst til venstre), og velg pvv.crt
 
* Observer at Eudora lar deg lese mail <<Verbatim(:-))>>
 
 
 
Kilde: http://www.hss.caltech.edu/help/email/eudora/import-ssl-certs
 
 
 
== Hvordan importere sertifikatet i Outlook 2003 ==
 
 
 
* Enten
 
** lagre [[attachment:pvv-ca.pem]] som en fil du kaller "pvv.crt", eller
 
** kopier hele sertifikat-teksten (inkludert "BEGIN CERTIFICATE" og "END CERTIFICATE") og lagre det i en fil du kaller pvv.crt
 
* Dobbeltklikk på pvv.crt
 
* I vinduet som åpnes, klikk Install Certificate
 
* La ting være som default, og klikk Next noen ganger
 
* Du får "Security Warning" om å installere sertifikatet. Velg Yes.
 
* Start Outlook 2003, og observer at den ikke lenger maser <<Verbatim(:-))>>
 
 
 
Kilde: http://support.real-time.com/windows/email/ssl-cert.html
 
 
 
== Hvordan importere sertifikatet i Outlook Express ==
 
 
 
Det later til at metoden for Outlook 2003 også virker for Outlook Express. Skulle den ikke virke, prøv denne alternative metoden:
 
 
 
* Enten
 
** lagre [[attachment:pvv-ca.pem]] som en fil du kaller "pvv.crt", eller
 
** kopier hele sertifikat-teksten (inkludert "BEGIN CERTIFICATE" og "END CERTIFICATE") og lagre det i en fil du kaller pvv.crt
 
* Starte Outlook Express
 
* Klokk Tools -> Options -> Security -> Digital IDs...
 
* Velg fanen "Trusted Certification Authorities" (IKKE "Intermediate", det er noe annet)
 
* Velg Import. Du får opp en wizard.
 
* La alt være default, velg filen pvv.crt når du får spørsmål om en fil
 
* Observer at Outlook Express lar deg lese mail uten mas <<Verbatim(:-))>>
 
 
 
== Hvordan importere sertifikatet i Mac OS X ==
 
 
 
Denne veiledningen virker for minst Mail.app
 
 
 
* Kopier hele sertifikat-teksten (inkludert "BEGIN CERTIFICATE" og "END CERTIFICATE") og lagre det i en fil du kaller pvv.crt
 
* Dobbeltklikk på filen
 
* "Nøkkelringtilgang" starter, og spør om du vil legge til ett eller flere sertifikater fra filen «pvv.crt» på en nøkkelring?
 
* Velg nøkkelringen <<Verbatim(X509Anchors)>> (merk, dette er ikke standardvalget), og klikk OK
 
* Du må godkjenne med et administratornavn- og passord (du kjører vel ikke som administrator, gjør du?!?)
 
* Du vil nå se navnet "Programvareverkstedet CA" i nøkkelringen <<Verbatim(X509Anchors)>>
 
* Neste gang du bruker Mail.app vil du legge merke til fraværende mas
 
Takk til Vidar Larsen for veiledning <<Verbatim(:-))>>
 
 
 
== Hvordan importere sertifikatet i Opera ==
 
 
 
* Last ned [[attachment:pvv-ca.pem]]
 
* Start Opera.
 
* Klikk Verktøy -> Innstillinger -> Avansert -> Sikkerhet
 
* Klikk på "Ordne Sertifikater"
 
* Velg "Autoriteter"-fanen.
 
* Velg importer og velg pem-filen.
 
* Godta alle dialoger for å få lagt det inn.
 
* Restart opera om sertifikatet ikke havner i listen.
 
* Gå tilbake inn til "Autoriteter"-fanen og bla ned til "Programvareverkstedet CA" og velg "Vis".
 
* Slå av "Advar meg før jeg bruker dette sertifikatet" slik at Opera slutter å mase.
 
Takk til Mats Andreassen for veiledning <<Verbatim(:-))>>
 
 
 
== Hvordan importere sertifikatet i OpenSSL (som brukes av mutt, pine med flere) ==
 
Denne importeringen fungerer bare om du har root-tilgang. Det ser ikke ut til å være noen måte å gjøre det på som egen bruker, med mindre man lager sin egen openssl-installasjon i hjemmekatalogen eller noe sånt.
 
 
 
* Enten
 
** last ned [[attachment:pvv-ca.pem]], eller
 
** kopier hele sertifikat-teksten (inkludert "BEGIN CERTIFICATE" og "END CERTIFICATE") og lagre det i en fil du kaller pvv-ca.pem
 
* Legg filen i openssl/certs-katalogen (sted varierer, /etc/ssl/certs/ eller /usr/share/ssl/certs/ er gode kandidater)
 
* Kjør kommandoen c_rehash
 
* Tada!
 
Om du vil teste om det virket, gjør følgende:
 
 
 
* Kjør: openssl s_client -connect imap.pvv.ntnu.no:imaps
 
* Kopier ut sertifikatet den printer (samme format som det ovenfor) og lagre det i filen pvv-wiki.pem
 
* Kjør: openssl verify pvv-wiki.pem
 
* Kontroller at det står "imap.crt: OK" og ikke en feilmelding.
 
Kilde: http://gagravarr.org/writing/openssl-certs/others.shtml#ca-openssl
 
 
 
== Andre programmer ==
 
 
 
Det finnes en del andre veiledninger på [http://wiki.cacert.org/wiki/BrowserClients]]. Det bør være ganske rett-frem å oversette til bruk med PVV-sertifikatet.
 
  
 
__NOTOC__
 
__NOTOC__

Revision as of 00:44, 2 November 2006


PVV har et openssl signeringssertifikat, sjekket inn i styrets svn-repos.

PVVs CA-sertifikat:

-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIDxjCCAq6gAwIBAgIBADANBgkqhkiG9w0BAQQFADBQMQswCQYDVQQGEwJOTzEe
MBwGA1UEChMVUHJvZ3JhbXZhcmV2ZXJrc3RlZGV0MSEwHwYDVQQDExhQcm9ncmFt
dmFyZXZlcmtzdGVkZXQgQ0EwHhcNMDYwOTA5MTM1MjQ2WhcNMDkwOTA4MTM1MjQ2
WjBQMQswCQYDVQQGEwJOTzEeMBwGA1UEChMVUHJvZ3JhbXZhcmV2ZXJrc3RlZGV0
MSEwHwYDVQQDExhQcm9ncmFtdmFyZXZlcmtzdGVkZXQgQ0EwggEiMA0GCSqGSIb3
DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQDcYVIdskM8Xe7nKqw/9ECxffgw9jl2fp6MSJkT
XquYo/3ydF8egYDrQllSPL4yB8VDxDWxNiLwskQndF70FJ8F+dBHU/9WTRjFSGsf
5nkE+yymO127r71WGsy6y2jFaU5OXLwFebhzbSyi79I3JraskfDkfpJ3Y2xW8N2r
MhDd6RwX66wBr7m867TYotM3IyrHhh3mvW5f2KXZ6pKodSz0R643gAZCX9J/WXEK
s2V5waoCSNXzwBaP1x4GHKVG5Bt5pvg9NcdkU1GCPmeL9y6lNLJm8Uk4R9ahC9tp
17AbMH0+3GMGCzJZo6v0H2E5HnO3TBuIHE6uRBYJrdDOfQLbAgMBAAGjgaowgacw
HQYDVR0OBBYEFDeZWByLgRh6uJKLbu0cWWPJIPs0MHgGA1UdIwRxMG+AFDeZWByL
gRh6uJKLbu0cWWPJIPs0oVSkUjBQMQswCQYDVQQGEwJOTzEeMBwGA1UEChMVUHJv
Z3JhbXZhcmV2ZXJrc3RlZGV0MSEwHwYDVQQDExhQcm9ncmFtdmFyZXZlcmtzdGVk
ZXQgQ0GCAQAwDAYDVR0TBAUwAwEB/zANBgkqhkiG9w0BAQQFAAOCAQEAzCnEV6Gd
nmkbUb49SjCN/c6A9HiowH0KuBg1C7DOe8f1nfsFZmGPyrTlD1yAsmYQgOn9Qddp
Gm4D8C9r6loCFvtRjpKs2AkwFbe8gtncFimfJKr74Twu6izJ/gxeKIDi4jXb+9/g
38ZmKgu7/Btx6e33psPounMi1d+L3Eizx/rETDY5EEHN8QIC6xd8mS8ew9KqXtkL
ZyxZFi+zYe5bO8GHOKidWJZpeoqWSPECWrI+JA93T0O/GwoIt/iSauH++yH90mnT
u2ozNP6KkId67vgOKpn8OoAbbeO6Ef3PzQWhsEXbS+R93MO/hnDjtY+UcZi9Fp/d
AgaAluk0Ewz+hQ==
-----END CERTIFICATE-----

...og `einarr`s pgp-signatur av den dersom du har lyst til å validere den (anbefales):

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.4.2.2 (GNU/Linux)

iD8DBQBFQj1hPG9E3AIzSZARAruFAJ49xJuToHX5gn6B9W0V5rl9wjzT5QCfX/Jr
Ui5LV2i/RVttKWvxmfST2SU=
=mKap
-----END PGP SIGNATURE-----

Hvordan importere sertifikatet i Thunderbird

  • Kopier hele sertifikat-teksten (inkludert "-----BEGIN CERTIFICATE-----" og "-----END CERTIFICATE-----") og lagre det i en fil du kaller pvv.crt
  • Starte Thunderbird
  • Klikk Edit -> Preferences -> Privacy -> Security -> View Certificates -> Authorities
  • Klikk Import, og velg PVV-sertifikatet
  • Observer at Thunderbird lar deg lese mail uten å mase :-)