Difference between revisions of "SSL-Sertifikat"

From Programvareverkstedet
Jump to navigation Jump to search
(fjerne unødvendige acl-regler)
(username removed)
Line 2: Line 2:
 
  -->
 
  -->
  
PVV har et openssl signeringssertifikat, sjekket inn i styrets svn-repos.
+
PVV bruker sertifikater fra [[http://www.cacert.org]].
 
 
PVVs Certificate Authority-sertifikat:
 
 
 
Her ligger PVV sitt CA-sertifikat som filer og ASCII-kodet. Dersom du har lyst til å validere det (anbefales) ligger det også PGP-signaturer fra <code><nowiki>einarr</nowiki></code> og <code><nowiki>gunnarre</nowiki></code>
 
  
 
<<<!-- ! TOC here -->(2)>>
 
<<<!-- ! TOC here -->(2)>>
Line 12: Line 8:
 
= Skaffe sertifikatet =
 
= Skaffe sertifikatet =
  
== Filer ==
+
[[http://www.cacert.org/index.php?id=3]]
* PEM (nyere nettlesere/epostprogrammer) :
 
** [[attachment:pvv-ca.pem]]
 
** [[attachment:pvv-ca.pem.sig]] (PGP-signatur)
 
* DER (alternativ for eldre nettlesere) :
 
** [[attachment:pvv-ca.der]]
 
** [[attachment:pvv-ca.der.sig]] (PGP-signatur)
 
 
 
== ASCII-tekst-kodet ==
 
<pre><nowiki>
 
-----BEGIN CERTIFICATE-----
 
MIIDxjCCAq6gAwIBAgIBADANBgkqhkiG9w0BAQQFADBQMQswCQYDVQQGEwJOTzEe
 
MBwGA1UEChMVUHJvZ3JhbXZhcmV2ZXJrc3RlZGV0MSEwHwYDVQQDExhQcm9ncmFt
 
dmFyZXZlcmtzdGVkZXQgQ0EwHhcNMDYwOTA5MTM1MjQ2WhcNMDkwOTA4MTM1MjQ2
 
WjBQMQswCQYDVQQGEwJOTzEeMBwGA1UEChMVUHJvZ3JhbXZhcmV2ZXJrc3RlZGV0
 
MSEwHwYDVQQDExhQcm9ncmFtdmFyZXZlcmtzdGVkZXQgQ0EwggEiMA0GCSqGSIb3
 
DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQDcYVIdskM8Xe7nKqw/9ECxffgw9jl2fp6MSJkT
 
XquYo/3ydF8egYDrQllSPL4yB8VDxDWxNiLwskQndF70FJ8F+dBHU/9WTRjFSGsf
 
5nkE+yymO127r71WGsy6y2jFaU5OXLwFebhzbSyi79I3JraskfDkfpJ3Y2xW8N2r
 
MhDd6RwX66wBr7m867TYotM3IyrHhh3mvW5f2KXZ6pKodSz0R643gAZCX9J/WXEK
 
s2V5waoCSNXzwBaP1x4GHKVG5Bt5pvg9NcdkU1GCPmeL9y6lNLJm8Uk4R9ahC9tp
 
17AbMH0+3GMGCzJZo6v0H2E5HnO3TBuIHE6uRBYJrdDOfQLbAgMBAAGjgaowgacw
 
HQYDVR0OBBYEFDeZWByLgRh6uJKLbu0cWWPJIPs0MHgGA1UdIwRxMG+AFDeZWByL
 
gRh6uJKLbu0cWWPJIPs0oVSkUjBQMQswCQYDVQQGEwJOTzEeMBwGA1UEChMVUHJv
 
Z3JhbXZhcmV2ZXJrc3RlZGV0MSEwHwYDVQQDExhQcm9ncmFtdmFyZXZlcmtzdGVk
 
ZXQgQ0GCAQAwDAYDVR0TBAUwAwEB/zANBgkqhkiG9w0BAQQFAAOCAQEAzCnEV6Gd
 
nmkbUb49SjCN/c6A9HiowH0KuBg1C7DOe8f1nfsFZmGPyrTlD1yAsmYQgOn9Qddp
 
Gm4D8C9r6loCFvtRjpKs2AkwFbe8gtncFimfJKr74Twu6izJ/gxeKIDi4jXb+9/g
 
38ZmKgu7/Btx6e33psPounMi1d+L3Eizx/rETDY5EEHN8QIC6xd8mS8ew9KqXtkL
 
ZyxZFi+zYe5bO8GHOKidWJZpeoqWSPECWrI+JA93T0O/GwoIt/iSauH++yH90mnT
 
u2ozNP6KkId67vgOKpn8OoAbbeO6Ef3PzQWhsEXbS+R93MO/hnDjtY+UcZi9Fp/d
 
AgaAluk0Ewz+hQ==
 
-----END CERTIFICATE-----
 
</nowiki></pre>
 
...og <code><nowiki>einarr</nowiki></code>s pgp-signatur av den:
 
 
 
<pre><nowiki>
 
-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
 
Version: GnuPG v1.4.2.2 (GNU/Linux)
 
iD8DBQBFQj1hPG9E3AIzSZARAruFAJ49xJuToHX5gn6B9W0V5rl9wjzT5QCfX/Jr
 
Ui5LV2i/RVttKWvxmfST2SU=
 
=mKap
 
-----END PGP SIGNATURE-----
 
</nowiki></pre>
 
  
 
= Hvordan importere sertifikatet =
 
= Hvordan importere sertifikatet =
Line 61: Line 14:
  
 
* Enten  
 
* Enten  
** last ned [[attachment:pvv-ca.pem]], eller  
+
** last ned [[http://www.cacert.org/certs/root.crt]], eller  
** kopier hele sertifikat-teksten (inkludert "BEGIN CERTIFICATE" og "END CERTIFICATE") og lagre det i en fil du kaller pvv-ca.pem
 
 
* Starte Firefox
 
* Starte Firefox
 
* Klikk Edit -> Preferences -> Advanced -> Security (eventuelt Encryption) -> View Certificates
 
* Klikk Edit -> Preferences -> Advanced -> Security (eventuelt Encryption) -> View Certificates
Line 72: Line 24:
  
 
* Enten  
 
* Enten  
** lagre [[attachment:pvv-ca.pem]], eller  
+
** lagre [[http://www.cacert.org/certs/root.crt]], eller  
** kopier hele sertifikat-teksten (inkludert "BEGIN CERTIFICATE" og "END CERTIFICATE") og lagre det i en fil du kaller pvv-ca.pem
 
 
* Starte Thunderbird
 
* Starte Thunderbird
 
* Klikk Edit -> Preferences -> Privacy -> Security -> View Certificates
 
* Klikk Edit -> Preferences -> Privacy -> Security -> View Certificates
Line 83: Line 34:
  
 
* Enten  
 
* Enten  
** lagre [[attachment:pvv-ca.pem]] som en fil du kaller "pvv.crt", eller  
+
** lagre [[http://www.cacert.org/certs/root.crt]] som en fil du kaller "pvv.crt", eller  
** kopier hele sertifikat-teksten (inkludert "BEGIN CERTIFICATE" og "END CERTIFICATE") og lagre det i en fil du kaller pvv.crt
 
 
* Starte Eudora
 
* Starte Eudora
 
* Prøv å sjekke mail (den nekter deg sikkert, pga "untrusted chain", men det kreves for neste steg)
 
* Prøv å sjekke mail (den nekter deg sikkert, pga "untrusted chain", men det kreves for neste steg)
Line 98: Line 48:
  
 
* Enten  
 
* Enten  
** lagre [[attachment:pvv-ca.pem]] som en fil du kaller "pvv.crt", eller  
+
** lagre [[http://www.cacert.org/certs/root.crt]] som en fil du kaller "pvv.crt", eller  
** kopier hele sertifikat-teksten (inkludert "BEGIN CERTIFICATE" og "END CERTIFICATE") og lagre det i en fil du kaller pvv.crt
 
 
* Dobbeltklikk på pvv.crt
 
* Dobbeltklikk på pvv.crt
 
* I vinduet som åpnes, klikk Install Certificate
 
* I vinduet som åpnes, klikk Install Certificate
Line 113: Line 62:
  
 
* Enten  
 
* Enten  
** lagre [[attachment:pvv-ca.pem]] som en fil du kaller "pvv.crt", eller  
+
** lagre [[http://www.cacert.org/certs/root.crt]] som en fil du kaller "pvv.crt", eller  
** kopier hele sertifikat-teksten (inkludert "BEGIN CERTIFICATE" og "END CERTIFICATE") og lagre det i en fil du kaller pvv.crt
 
 
* Starte Outlook Express
 
* Starte Outlook Express
 
* Klokk Tools -> Options -> Security -> Digital IDs...
 
* Klokk Tools -> Options -> Security -> Digital IDs...
Line 126: Line 74:
 
Denne veiledningen virker for minst Mail.app
 
Denne veiledningen virker for minst Mail.app
  
* Kopier hele sertifikat-teksten (inkludert "BEGIN CERTIFICATE" og "END CERTIFICATE") og lagre det i en fil du kaller pvv.crt
+
* Lagre [[http://www.cacert.org/certs/root.crt]] som en fil du kaller "pvv.crt"
 
* Dobbeltklikk på filen
 
* Dobbeltklikk på filen
 
* "Nøkkelringtilgang" starter, og spør om du vil legge til ett eller flere sertifikater fra filen «pvv.crt» på en nøkkelring?
 
* "Nøkkelringtilgang" starter, og spør om du vil legge til ett eller flere sertifikater fra filen «pvv.crt» på en nøkkelring?
Line 137: Line 85:
 
== Hvordan importere sertifikatet i Opera ==
 
== Hvordan importere sertifikatet i Opera ==
  
* Last ned [[attachment:pvv-ca.pem]]
+
* Last ned [[http://www.cacert.org/certs/root.crt]]
 
* Start Opera.
 
* Start Opera.
 
* Klikk Verktøy -> Innstillinger -> Avansert -> Sikkerhet
 
* Klikk Verktøy -> Innstillinger -> Avansert -> Sikkerhet
Line 153: Line 101:
  
 
* Enten  
 
* Enten  
** last ned [[attachment:pvv-ca.pem]], eller  
+
** last ned [[http://www.cacert.org/certs/root.crt]], eller  
** kopier hele sertifikat-teksten (inkludert "BEGIN CERTIFICATE" og "END CERTIFICATE") og lagre det i en fil du kaller pvv-ca.pem
 
 
* Legg filen i openssl/certs-katalogen (sted varierer, /etc/ssl/certs/ eller /usr/share/ssl/certs/ er gode kandidater)
 
* Legg filen i openssl/certs-katalogen (sted varierer, /etc/ssl/certs/ eller /usr/share/ssl/certs/ er gode kandidater)
 
* Kjør kommandoen c_rehash
 
* Kjør kommandoen c_rehash
Line 168: Line 115:
 
== Andre programmer ==
 
== Andre programmer ==
  
Det finnes en del andre veiledninger på [[http://wiki.cacert.org/wiki/BrowserClients]]. Det bør være ganske rett-frem å oversette til bruk med PVV-sertifikatet.
+
Det finnes en del andre veiledninger på [[http://wiki.cacert.org/wiki/BrowserClients]].
  
 
__NOTOC__
 
__NOTOC__

Revision as of 13:23, 21 September 2009


PVV bruker sertifikater fra [[1]].

<<(2)>>

Skaffe sertifikatet

[[2]]

Hvordan importere sertifikatet

Hvordan importere sertifikatet i Mozilla Firefox

 • Enten
  • last ned [[3]], eller
 • Starte Firefox
 • Klikk Edit -> Preferences -> Advanced -> Security (eventuelt Encryption) -> View Certificates
 • Velg fanen Authorities (viktig!)
 • Klikk Import, og velg pvv-ca.pem
 • Du skal nå kunne surfe på websider som er signert av PVV uten å få advarsler (bortsett fra de vi ikke har byttet til riktig sertifikat på ennå)

Hvordan importere sertifikatet i Mozilla Thunderbird

 • Enten
  • lagre [[4]], eller
 • Starte Thunderbird
 • Klikk Edit -> Preferences -> Privacy -> Security -> View Certificates
 • Velg fanen Authorities (viktig!)
 • Klikk Import, og velg pvv-ca.pem
 • Observer at Thunderbird lar deg lese mail uten å mase <<Verbatim(:-))>>

Hvordan importere sertifikatet i Eudora

 • Enten
  • lagre [[5]] som en fil du kaller "pvv.crt", eller
 • Starte Eudora
 • Prøv å sjekke mail (den nekter deg sikkert, pga "untrusted chain", men det kreves for neste steg)
 • Klikk Tools -> Options -> Checking Mail
 • Klikk på "Last SSL Info". Du får opp "Eudora SSL Connection Information Manager".
 • Klikk på "Certificate Information Manager" nederst. Du får opp et nytt vindu.
 • Klikk på Import Certificate (nederst til venstre), og velg pvv.crt
 • Observer at Eudora lar deg lese mail <<Verbatim(:-))>>

Kilde: http://www.hss.caltech.edu/help/email/eudora/import-ssl-certs

Hvordan importere sertifikatet i Outlook 2003

 • Enten
  • lagre [[6]] som en fil du kaller "pvv.crt", eller
 • Dobbeltklikk på pvv.crt
 • I vinduet som åpnes, klikk Install Certificate
 • La ting være som default, og klikk Next noen ganger
 • Du får "Security Warning" om å installere sertifikatet. Velg Yes.
 • Start Outlook 2003, og observer at den ikke lenger maser <<Verbatim(:-))>>

Kilde: http://support.real-time.com/windows/email/ssl-cert.html

Hvordan importere sertifikatet i Outlook Express

Det later til at metoden for Outlook 2003 også virker for Outlook Express. Skulle den ikke virke, prøv denne alternative metoden:

 • Enten
  • lagre [[7]] som en fil du kaller "pvv.crt", eller
 • Starte Outlook Express
 • Klokk Tools -> Options -> Security -> Digital IDs...
 • Velg fanen "Trusted Certification Authorities" (IKKE "Intermediate", det er noe annet)
 • Velg Import. Du får opp en wizard.
 • La alt være default, velg filen pvv.crt når du får spørsmål om en fil
 • Observer at Outlook Express lar deg lese mail uten mas <<Verbatim(:-))>>

Hvordan importere sertifikatet i Mac OS X

Denne veiledningen virker for minst Mail.app

 • Lagre [[8]] som en fil du kaller "pvv.crt"
 • Dobbeltklikk på filen
 • "Nøkkelringtilgang" starter, og spør om du vil legge til ett eller flere sertifikater fra filen «pvv.crt» på en nøkkelring?
 • Velg nøkkelringen <<Verbatim(X509Anchors)>> (merk, dette er ikke standardvalget), og klikk OK
 • Du må godkjenne med et administratornavn- og passord (du kjører vel ikke som administrator, gjør du?!?)
 • Du vil nå se navnet "Programvareverkstedet CA" i nøkkelringen <<Verbatim(X509Anchors)>>
 • Neste gang du bruker Mail.app vil du legge merke til fraværende mas

Takk til Vidar Larsen for veiledning <<Verbatim(:-))>>

Hvordan importere sertifikatet i Opera

 • Last ned [[9]]
 • Start Opera.
 • Klikk Verktøy -> Innstillinger -> Avansert -> Sikkerhet
 • Klikk på "Ordne Sertifikater"
 • Velg "Autoriteter"-fanen.
 • Velg importer og velg pem-filen.
 • Godta alle dialoger for å få lagt det inn.
 • Restart opera om sertifikatet ikke havner i listen.
 • Gå tilbake inn til "Autoriteter"-fanen og bla ned til "Programvareverkstedet CA" og velg "Vis".
 • Slå av "Advar meg før jeg bruker dette sertifikatet" slik at Opera slutter å mase.

Takk til Mats Andreassen for veiledning <<Verbatim(:-))>>

Hvordan importere sertifikatet i OpenSSL (som brukes av mutt, pine med flere)

Denne importeringen fungerer bare om du har root-tilgang. Det ser ikke ut til å være noen måte å gjøre det på som egen bruker, med mindre man lager sin egen openssl-installasjon i hjemmekatalogen eller noe sånt.

 • Enten
  • last ned [[10]], eller
 • Legg filen i openssl/certs-katalogen (sted varierer, /etc/ssl/certs/ eller /usr/share/ssl/certs/ er gode kandidater)
 • Kjør kommandoen c_rehash
 • Tada!

Om du vil teste om det virket, gjør følgende:

 • Kjør: openssl s_client -connect imap.pvv.ntnu.no:imaps
 • Kopier ut sertifikatet den printer (samme format som det ovenfor) og lagre det i filen pvv-wiki.pem
 • Kjør: openssl verify pvv-wiki.pem
 • Kontroller at det står "imap.crt: OK" og ikke en feilmelding.

Kilde: http://gagravarr.org/writing/openssl-certs/others.shtml#ca-openssl

Andre programmer

Det finnes en del andre veiledninger på [[11]].