SSL-Sertifikat

From Programvareverkstedet
Revision as of 20:26, 1 October 2010 by Evenh (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

NB! PVV har skiftet til å bruke et eget sertifikat, og dette finner du på http://www.pvv.org/pvv-ca.pem

PVV bruker sertifikater fra http://www.cacert.org.

Skaffe sertifikatet

http://www.cacert.org/index.php?id=3

Hvordan importere sertifikatet

Hvordan importere sertifikatet i Mozilla Firefox

  • Enten
  • Starte Firefox
  • Klikk Edit -> Preferences -> Advanced -> Security (eventuelt Encryption) -> View Certificates
  • Velg fanen Authorities (viktig!)
  • Klikk Import, og velg pvv-ca.pem
  • Du skal nå kunne surfe på websider som er signert av PVV uten å få advarsler (bortsett fra de vi ikke har byttet til riktig sertifikat på ennå)

Hvordan importere sertifikatet i Mozilla Thunderbird

  • Enten
  • Starte Thunderbird
  • Klikk Edit -> Preferences -> Privacy -> Security -> View Certificates
  • Velg fanen Authorities (viktig!)
  • Klikk Import, og velg pvv-ca.pem
  • Observer at Thunderbird lar deg lese mail uten å mase :-)

Hvordan importere sertifikatet i Eudora

  • Enten
  • Starte Eudora
  • Prøv å sjekke mail (den nekter deg sikkert, pga "untrusted chain", men det kreves for neste steg)
  • Klikk Tools -> Options -> Checking Mail
  • Klikk på "Last SSL Info". Du får opp "Eudora SSL Connection Information Manager".
  • Klikk på "Certificate Information Manager" nederst. Du får opp et nytt vindu.
  • Klikk på Import Certificate (nederst til venstre), og velg pvv.crt
  • Observer at Eudora lar deg lese mail :-)

Kilde: http://www.hss.caltech.edu/help/email/eudora/import-ssl-certs

Hvordan importere sertifikatet i Outlook 2003

  • Enten
  • Dobbeltklikk på pvv.crt
  • I vinduet som åpnes, klikk Install Certificate
  • La ting være som default, og klikk Next noen ganger
  • Du får "Security Warning" om å installere sertifikatet. Velg Yes.
  • Start Outlook 2003, og observer at den ikke lenger maser :-)

Kilde: http://support.real-time.com/windows/email/ssl-cert.html

Hvordan importere sertifikatet i Outlook Express

Det later til at metoden for Outlook 2003 også virker for Outlook Express. Skulle den ikke virke, prøv denne alternative metoden:

  • Enten
  • Starte Outlook Express
  • Klokk Tools -> Options -> Security -> Digital IDs...
  • Velg fanen "Trusted Certification Authorities" (IKKE "Intermediate", det er noe annet)
  • Velg Import. Du får opp en wizard.
  • La alt være default, velg filen pvv.crt når du får spørsmål om en fil
  • Observer at Outlook Express lar deg lese mail uten mas :-)

Hvordan importere sertifikatet i Mac OS X

Denne veiledningen virker for minst Mail.app

  • Lagre http://www.cacert.org/certs/root.crt som en fil du kaller "pvv.crt"
  • Dobbeltklikk på filen
  • "Nøkkelringtilgang" starter, og spør om du vil legge til ett eller flere sertifikater fra filen «pvv.crt» på en nøkkelring?
  • Velg nøkkelringen X509Anchors (merk, dette er ikke standardvalget), og klikk OK
  • Du må godkjenne med et administratornavn- og passord (du kjører vel ikke som administrator, gjør du?!?)
  • Du vil nå se navnet "Programvareverkstedet CA" i nøkkelringen X509Anchors
  • Neste gang du bruker Mail.app vil du legge merke til fraværende mas

Takk til Vidar Larsen for veiledning :-)

Hvordan importere sertifikatet i Opera

  • Last ned http://www.cacert.org/certs/root.crt
  • Start Opera.
  • Klikk Verktøy -> Innstillinger -> Avansert -> Sikkerhet
  • Klikk på "Ordne Sertifikater"
  • Velg "Autoriteter"-fanen.
  • Velg importer og velg pem-filen.
  • Godta alle dialoger for å få lagt det inn.
  • Restart opera om sertifikatet ikke havner i listen.
  • Gå tilbake inn til "Autoriteter"-fanen og bla ned til "Programvareverkstedet CA" og velg "Vis".
  • Slå av "Advar meg før jeg bruker dette sertifikatet" slik at Opera slutter å mase.

Takk til Mats Andreassen for veiledning :-)

Hvordan importere sertifikatet i OpenSSL (som brukes av mutt, pine med flere)

Denne importeringen fungerer bare om du har root-tilgang. Det ser ikke ut til å være noen måte å gjøre det på som egen bruker, med mindre man lager sin egen openssl-installasjon i hjemmekatalogen eller noe sånt.

  • Enten
  • Legg filen i openssl/certs-katalogen (sted varierer, /etc/ssl/certs/ eller /usr/share/ssl/certs/ er gode kandidater)
  • Kjør kommandoen c_rehash
  • Tada!

Om du vil teste om det virket, gjør følgende:

  • Kjør: openssl s_client -connect imap.pvv.ntnu.no:imaps
  • Kopier ut sertifikatet den printer (samme format som det ovenfor) og lagre det i filen pvv-wiki.pem
  • Kjør: openssl verify pvv-wiki.pem
  • Kontroller at det står "imap.crt: OK" og ikke en feilmelding.

Kilde: http://gagravarr.org/writing/openssl-certs/others.shtml#ca-openssl

Andre programmer

Det finnes en del andre veiledninger på [[1]].