Sjekke post

From Programvareverkstedet
Revision as of 14:25, 5 October 2005 by (username removed)
Jump to navigation Jump to search

PVV har en egen posthylle nede ved studpost på stripa. Her kommer det BBS-meldinger, Pondus og annet snadder. Boksen er markert "PVV" og kan låses opp med samme nøkkel som går inn til maskinrommet.