Sjekke post

From Programvareverkstedet
Revision as of 01:00, 1 January 1970 by (username removed)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

PVV har en egen posthylle nede ved studpost på stripa. Her kommer det BBS-meldinger, Pondus og annet snadder. Boksen er markert "PVV" og kan låses opp med samme nøkkel som går inn til maskinrommet.