Difference between revisions of "Styremøte/2006-01-27"

From Programvareverkstedet
Jump to navigation Jump to search
(hierarki på vei inn)
 
m (10 revisions)
 
(No difference)

Latest revision as of 22:39, 5 March 2010

Sted: PVV<
> Tid: 2006-01-27<
> Innkalt: Styret<
> Til stede: einarr, knuta, titlesta<
> Referent: einarr<
>

2006-01: Backup

Den siste ukens problemer med home på decibel har ført til at diskusjonen om backup har kommet opp igjen. Backup har blitt særlig aktualisert av at vi har gått over til å selge diskplass i stedet for andeler av fysiske disker.

En backup-maskin for PVV kan enten stå på PVVs serverrom eller hos ITK på Samfundet. PVV og ITK har sannsynligvis god nok kontakt til at en off-site backup-løsning ikke vil være noe problem.

Styret skal utrede behovet av og prisen for backup før neste styremøte. Innkjøpsansvarlig (titlesta) undersøker hva det koster å få en tilstrekkelig backupløsning, og knuta logger diskaktivitet på decibel for å se hvor mye inkrementell backup vi må forvente å ta.

2006-02: Halvårsmøte

Det nærmer seg tid for halvårsmøte. Styret setter datoen for møtet til torsdag 23. februar 2006. Leder sender ut innkalling til møtet via de normale kanalene.

2006-03: Kurs

Det har vært for liten kursaktivitet i det siste. På forrige styremøte ble einarr (in absentia) valgt til kursleder, og han har derfor fått til oppgave å reservere et auditorium på et fast tidspunkt i uken for PVV-styrte arrangementer. Rapport avgis på neste styremøte.

En liste over mulige kurs (og tilhørende mulige foredragsholdere) har blitt diskutert under en nerdepizza, og følgende er foreslått:

Kurs Foredragsholder
C oyving
vim alfborge
emacs
bash steinarh
perl
regex
python alexanro (eller stain)
arch sesse
svn/cvs

Kurs i svn/cvs er viktig fordi det også hjelper fellesprosjektet for andreklassingene på IDI.

2006-04: Innkjøp av tastaturer, mus og skjermer

Vi har for lenge hatt for dårlige tastaturer og mus. Innkjøpsansvarlig jobber med saken. I tillegg har det kommet et tilbud fra Dell på 20" skjermer. Innkjøpsansvarlig bør se på dette tilbudet og komme med anbefaling om vi bør kjøpe inn skjermer nå eller ikke.