Difference between revisions of "Styremøte/2007-08-31"

From Programvareverkstedet
Jump to navigation Jump to search
(hierarki på vei inn)
m (4 revisions)
 
(No difference)

Latest revision as of 22:44, 5 March 2010

Sted: PVV<
> Tid: 2007-08-31 17:15<
> Innkalt: Styret<
> Til stede: `eirikald`, `knuta`, `orjane`, `runasand`, `tirilane`<
> Referent: `tirilane`

2007-36: Halvårsmøte

Lovendringsforslag

Vi vil bli kvitt loven om at styrets vedtak ikke er gyldige med mindre de publiseres på news. Målet er at styret skal være nødt til å publisere referatene, men hvor er likegyldig.

"Styret avholder jevnlige styremøter. Referater fra disse kunngjøres på news og styrets websider uten unødig opphold." er den gjeldende loven. "kunngjøres på news og styrets websider" er herved byttet ut med "skal publiseres". Fra og med dette styremøtet lyder loven: "Styret avholder jevnlige styremøter. Referater fra disse skal publiseres uten unødig opphold."

Livstidsmedlemsskap

Målet er å til dette halvårsmøte lodde stemningen for livstidsmedlemsskap, og evt komme med lovendringsforslag til neste halvårsmåte. Styret er enige om å ta det opp på halvårsmøtet, og la folket finne ut om det er noe å satse på. Ingenting kan uansett skje før medlemsdatabasen er oppe.

2007-37: Backup

Vi har kjøpt ny disk til backup.

2007-38: Eventuelt

Stoler

Anders Christiansen er positiv til å gi oss stoler, så sant det skjer under border og ingen vet om det. For vi lider nå av akutt stolmangel. eirikald skal snakke med Christiansen.

Gb-switch

orjane har sett på switcher. Vi har satt tak på kr 4000,-, og så skal orjane kjøpe en passende med 24 porter, gjerne jumboframes. SNMP eller lignende er fint, men ikke nødvendig.

NUCCC

Skal ha et NUCCC-møte etter halvårsmøtet en gang, med pizza som PVV betaler. På dette møtet skal vi ordne styret. Dersom ingen har veldig lyst til å ordne NUCCC, sendes den videre til ACC. runasand har ikke lyst på så mye ansvar.

Bokkjøp

orjane skal få tillatelse til å kjøpe relevante bøker dersom han får støtte på mail. Forespørsel gjøres på mailinglista, og styret argumenterer for og mot der, slik at bøker blir kjøpt før de blir glemt.

Boksmerking

Ikke-PVV-iske bokser skal merkes med hostnavn, og epost og telefonnummer til ansvarlig. Minst leder og/eller CERT skal ha rootpassordet. Alternativt får vi lov til å nappe ut boksen dersom det blir noe tull. Om vi får rootpassord eller bruker strømkablen er opp til boksens ansvarlige. Hvem eller hva som får ha boksen sin her, tar vi på skjønn.

knuta skriver dette opp fint på wikien. De som har bokser hos oss, må også få beskjed.

Revisjon av regler

Styret ønsker samlokalisering av regler.

Søknad om medlemsskap: Knut Magnus Kvamtrø

Kvamtrø har søkt om medlemsskap, men er ikke student ved NTNU. Tidligere praksis har vært å la de bli medlem dersom de betaler semesteravgift, og melder seg opp i et fag. Slik blir man student ved NTNU og kommer inn i BDB. Det blir urettferdig om Kvamtrø skal slippe billigere, spesielt da vi nettopp har avvist en lignende søknad. Da Kvamtrø allerede har betalt semesteravgift til SiT som student ved HiST, er alt han trenger å gjøre å melde seg opp i et fag (eksamen kan han ta om han vil). Hvordan en melder seg opp i et fag, blir en utfordring verdig en opptaksprøve. Med StudentService er sikkert et fint sted å begynne.

Ponni

runasand har bedt om en rosa ponni, men får ikke.

PVVVV og kaffe

Nå tar man penger fra PVVVV for å kjøpe kaffe. Dette dreper PVVVVs økonomi (har nå kun 150 kroner igjen). En løsning er at PVV kjøper kaffe litt innimellom når de føler for det, og at kaffedrikkerne selv kjøper inn det de drikker utenom dette.