Styremøte/2011-02-07

From Programvareverkstedet
< Styremøte
Revision as of 19:48, 7 February 2011 by Almelid (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Styremøte mandag 07. februar 2011

Til stede: almelid, andreao, andrfla, oysteini, torjehoa

Halvårsmøte

  • Budsjett ble foreslått, diskutert og vedtatt
Støtte 0
Flaskepant 2500
Disksalg 10000
Medlemskontingent 20000
Renter 0
Sum inntekter: 32500
Driftsutgifter 5000
Diverse 2000
Bøker 5000
Hardware 30000
Abonnement 1000
Trivselsutgifter 5000
Sum utgifter 48000

Hakkehelg

  • Styret foreslår 6. - 7. mars.
  • Foreslåtte prosjekter er Dibbler, Worblehat, og MDBOH.
  • Andre prosjekter er velkomne, med frist for forslag satt 27. februar.
  • Påmeldingsfrist satt til 3. mars.

Ny arbeidsstasjon

  • Styret godkjenner forslaget til andrfla til rundt 7k fra dustin.no
  • andrfla kjøper.

Eventuelt

  • oysteini foreslår å kjøpe Knuth AOCP volum 4a, pris ~450kr. Styret godkjenner.