Styremøte/2011-09-20

From Programvareverkstedet
Jump to navigation Jump to search

Styremøte tirsdag 20. september 2011

Til stede: andrfla, aleksanw, oysteini, torjehoa, trygvrad

sak 0: Ikke miste rom

Torjehoa var på studenttingseminar og spurte om hva med organisasjoener som ikke hadde tilknytning til instituttet, og studenttinget var enig i at vi bør klare å beholde lokalene, selv om innstituttet trekker seg ut. Men torjehoa legger til at vi må fortsette å føre saken.

Det trekkes frem at vi hjelper folk med havarerte pc-er, etc. Vi har bland annet reddet en masteroppgave på denne måten, og at vi holder kurs.

Vi bør også dokumentere antallet medlemmer/oppmøtte på kurs

sak 1: kurs med KnowIt

KnowIT er neste kurs, og vi må reservere rom etc. i forbindelse med dette, det er også spørsmål om vi ønsker et flatt auditorium eller ei.

Vi bør også spørre dem om de har plakater, hva slags opplegg de ønsker, og hvilken målgruppe de øsnker. Styret ønsker også klarhet hvordan forholdet mellom oss, abakus, og KnowIT, ettersom PVV ikke har hatt direkte kontakt med abakus.

Torje tar ansvar for å spørre KnowIT om hva slags opplegg de ønsker, og om de har plakater. Samt kontakte Abakus og spørre dem om dette.

sak 2: Konstituering

Torjehoa velges til kasserer

aleksanw velges til referent

sak 3: sofa.

Det letes fortsatt etter sofa

Møtet heves.