Styremøte/2011-10-11

From Programvareverkstedet
Jump to navigation Jump to search

Konstituerende styremøte etter ekstraordinært halvårsmøte

11. oktober 2011.

Styret består nå av: torjehoa, oysteini, oyvinlek, alexanw, andreao, olechrin, andrfla. Til stede: torjehoa, oysteini, oyvinlek, alexanw, andreao, olechrin.

alexanw = kasserer andreao = sekretær

Torsdag etter klokken fire blir valgt som normalt tidspunkt for styremøter.