Styremøte/2011-12-02

From Programvareverkstedet
Jump to navigation Jump to search

Styremøte fredag 2. desember 2011

Til stede: torjehoa, oysteini, oyvinlek, alexanw, andreao, olechrin, andrfla

sak 0: Program neste år

Mulige kurs:

- LaTeX, mulig torjehoa, orbekk
- Haskell, mulig orbekk, spreeman
- Lisp, tirilane

torjehoa er kursansvarlig.

Mulige PVV-journal-artikler:

- natlib, torjehoa
- artikkel til spaans, kanskje spaans vil skrive fler
- go-spalte, haga
- xkb, alexanw

Bør ha hakkehelger.

sak 1: Sofa

Tok mål av sofaområde på koserommet. Her er et kart:

   ----------
     193  |
        |
        |

|x x| 250 |x 186 x| |x x| |xxxxxxxxxxxxxxx|


     310

x markerer ønsket sofaposisjon. Målene er absolutte maksima. Sofa bør derfor være omtrent 3meter, med eventuelle utstikkere.

alexanw og olechrin blir sofaansvarlige.

sak 2: Registrering i Brønnøysundsregisteret

Nye styremedlemmer må registreres. oysteini fikser.

sak 3: Diverse

Ordensreglement sendes ut til styret samme dag av andreao