Styremøte/2012-02-10

From Programvareverkstedet
Jump to navigation Jump to search

Sted: Koserommet, PVV (rom 226)
Tid: 2012-02-10 klokken 12:30
Til stede: torjehoa, oyvinlek, andrfla, oysteini
Referent: oysteini

2012-01. Halvårsmøte

Forslag til tidspunkt: Torsdag 8. mars klokken 18. Vi diskuterer dette med resten av styret før vi sender ut innkalling.

Vi har ingen andre halvårsmøtesaker enn de vanlige.

torjehoa og aleksanw sørger for å gjøre ferdig regnskapet for 2011 innen halvårsmøtet.

Budsjett diskuteres på neste styremøte (før halvårsmøtet).

2012-02. Kurs

andrfla foreslår at vi kaller kursene for «foredrag» istedenfor «kurs». Forslaget støttes av samtlige tilstedeværende.

andrfla skal finne ut hvordan han får tilgang til pingpongbordet i matteland.

Foredrag vi regner med at vi får arrangert:

 • XKB (aleksanw)
 • NatBiB (torjehoa)
 • Emacs (oysteini)
 • GPG (einarr)

Foredrag vi kanskje får arrangert:

 • Lisp (tirilane)
 • Haskell (orbekk)
 • C eller noe annet (andreasd)
 • Spontanforedrag (steinarh)

Aktuelle datoer:

 • 23.02. torjehoa
 • 01.03.
 • (08.03. hvis det ikke blir halvårsmøte)
 • 15.03.
 • 22.03.
 • (29.03., litt uheldig siden det er rett før påske)
 • 12.04.
 • 19.04.
 • 26.04.

andrfla kontakter de aktuelle foredragsholderne og spør om de kan holde foredrag, og eventuelt når.

2012-03. Brønnøysundregistrene

Personnumre på styremedlemmer noteres. oysteini skal prøve å få registrert nytt styre snart.

2012-04. Tidspunkt for styremøter

torjehoa legger ut en doodle.

2012-05. Eventuelt

a. Storcash.

torjehoa foreslår at PVV blir kunde på Storcash for å kjøpe inn varer til PVVVV. Dette godkjennes av styret.

b. Hakkehelg.

Foreslår hakkehelg enten 16.-18. mars eller 23.-25. mars. Dette tas opp igjen på neste møte.

Aktuelle prosjekter:

 • VVEBB (øvingsinnleveringssystem)
 • Worblehat
 • Dibbler_2

c. Raspberry Pi

PVV har lyst til å kjøpe en Raspberry Pi. torjehoa sørger for at dette blir gjort.

d. Reinstallering av lysfontene

torjehoa informerer om at lysfontene har fått Linux Mint Debian, og nå fungerer.

e. Bedpres e.l. med ARM/Atmel

andrfla foreslår at vi snakker med Contactor. andrfla melder seg dessuten frivillig til å utføre denne snakkingen.

torjehoa snakker med orjane for å finne ut hva ARM kan være interessert i.


Møtet heves klokken 13:50.