Styremøte/2012-03-07

From Programvareverkstedet
Jump to navigation Jump to search

Sted: Koserommet, PVV (rom 226)
Tid: 2012-03-07
Til stede: torjehoa, oyvinlek, oysteini, aleksanw, olechrin
Referent: andreao

2012-06. Halvårsmøte

Kasserer må oppdatere regnskapet, knuta må skrive certs rapport, orjane må skrive drifts rapport. Styret må skrive styrets rapport. Vi har i løpet av halvåret hatt kurs, hatt hakkehelg, hatt problemer med lokaler, og fått ny sofa


2012-07. Budsjett

Diverse slått sammen med Driftsutgifter.

Inntekter:

  • Støtte: 2000
  • Flaskepant: 1011
  • Medlemskontigent: 20000
  • Renter: 0

Utgifter:

  • Driftsutgifter: 3000
  • Hardware: 17500 (ny desktop-maskin + ny printer + diverse)
  • Bøker 5000
  • Blader: 425 (pondus)
  • Trivsel: 4000


2012-08. Eventuelt

a. Hakkehelg.

Hakkehelg avlyst. Styret ønsker en programmeringskonkurranse i stedet for, ala dette: http://www.gathering.org/tg10/no/creative/compos/hardcore-programming-compo/compo-case/ oysteini, andreao tar ansvar.

b. Raspberry Pi

olechrin lager et forslag til neste styremøte.

Møtet hevet.