Styremøte/2012-09-21

From Programvareverkstedet
Jump to navigation Jump to search

Sted: Terminalstuen, PVV (rom 229)
Tid: 2012-09-21 klokken 15:30
Til stede: torjehoa, oyvinlek, oysteini, olechrin, gombos
Referent: oysteini

2012-28. Konstituering

Vi velger torjehoa som kasserer og oysteini som sekretær.