Styremøte/2014-03-05

From Programvareverkstedet
Jump to navigation Jump to search

Sted: Koserommet, PVV (rom 226)
Tid: 2014-02-26 klokken 14:15
Til stede: chrishoh, finninde, ilsegv, liangzh, oyvinlek
Referent: liangzh

2014-15(haste). oppretting av møtereglemang

et forslag til møtereglement ble i fellesskap utarbeidet på forhånd

1) Styret er kun vedtaksdyktig når minst 2/3 av styret møter på styremøtet.
2) Innkallinger til styremøter skal skje minst 3 dager før styremøtet.
2b) Styremøter kan avholdes før 3 dager etter innkalling hvis styret godkjenner dette enstemmig.
3) Innkallingen til styremøtet skal, som første sak, enstemmig godkjennes av opp møtt styre på styremøtet.
4) På styremøter skal ett med lem utnevnes til referent, og har som oppgave å ta notater, skrive og publiserer møterefratert. Sekretær er referent med mindre annet bestemmes.

oyvinlek setter i gang avstemning på forslag til nytt møtereglemang
4 for
0 mot
1 blank

2014-16. Avsluttning

møtet heves 15:29 av oyvinlek