Styremøte/2014-03-05

From Programvareverkstedet
Jump to navigation Jump to search

Sted: Koserommet, PVV (rom 226)
Tid: 2014-02-26 klokken 14:15
Til stede: chrishoh, finninde, ilsegv, liangzh, oyvinlek
Referent: liangzh

2014-15(haste). oppretting av møtereglemang

et forslag til møtereglement ble i fellesskap utarbeidet på forhånd

1) Styret er kun vedtaksdyktig når minst 2/3 av styret møter på styremøtet.
2) Innkallinger til styremøter skal skje minst 3 dager før styremøtet.
2b) Styremøter kan avholdes før 3 dager etter innkalling hvis styret godkjenner dette enstemmig.
3) Innkallingen til styremøtet skal, som første sak, enstemmig godkjennes av opp møtt styre på styremøtet.
4) På styremøter skal ett med lem utnevnes til referent, og har som oppgave å ta notater og skrive og publiserer møterefratert. Sekretær er referent med mindre annet bestemmes.
5) På styremøter skal ett med lem utnevnes til ordstyrer, og har som oppgave å a) sørge for at alle blir hørt, b)sørger for at sakslisten blir fulgt, c) holde avstemninger etter behov. Leder er ordstyrer med mindre annet bestemmes.
5b) Styremøtet skal ha en saksliste. Sakslisten skal sendes ut sammen med innkallinger. Sakslisten skal inneholde alle saker som har blitt nevnt for ellet til styret.
6) En vedtaksendring eller et forslag gjennomføres kun hvis over halvparten av styret er enige.

oyvinlek setter i gang avstemning på forslag til nytt møtereglemang
4 for
0 mot
1 blank

2014-16. Avsluttning

møtet heves 15:29 av oyvinlek