Styremøte/2014-03-12

From Programvareverkstedet
< Styremøte
Revision as of 19:29, 16 March 2014 by Oyvinlek (talk | contribs) (Språk.)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Sted: Koserommet, PVV (rom 226)
Tid: 2014-03-12 klokken 14:15
Til stede: chrishoh, finninde, ilsegv, liangzh, oyvinlek
Referent: liangzh

2014-17. Godkjenning av innkalling

Godkjent ved akklamasjon.

2014-18. Kvikk og Sprint

Vi skal kassere sprint og kvikk. De skal doneres til NVG. Hvis NVG ikke vil ha dem, tar vi vare på dem.

2014-18. Tidskrift

Linux Journal blir foreslått.
Dette undersøkes til neste møte.

2014-19. Sosialbudsjett til drift (pizza på driftskvelder)

Det blir foreslått 79kr per person (0.5 pizza) som møter opp.
Det ble også foreslått at vi tar med folk som rydder på driftskvelder også.
Det blir budsjettert 1000kr som en forsøksordning for driftskvelder dette semesteret. Et styremedlem må være til stede for å administrere pizza.

2014-20. Innkjøp: Støvsuger, musikkanlegg, noe å henge flere jakker på, røyskatt, GPS

Undersøke om NTNU har støvsuger til låns, hvis ikke så budsjetteres 1500kr.

Vi tar ingen innkjøp men vi er på utkikk etter billig musikkanlegg.

Vi ble enig om at vi trenger en stumtjener eller tilsvarende.

Vi setter av omtrent 500kr til røyskatt med frakt, ilsegv har ansvar for å finne en røyskatt til neste møte.

GPS-saken er avslått.

2014-21. Diskplass

Forslag om å senke pris på diskplass og øke startkvoten.
Forslaget vårt til driftsleder er 768MB som startkvote.
Forslaget vårt til driftsleder er 16kr/GB.

2014-22. Annet

Det blir Project Euler-kveld tirsdag den 25. mars. Det blir satt av 250kr til å kjøpe inn mat og drikke til deltagerne.

2014-23. Avslutning

Møtet blir hevet 15:45.