Styremøte/2014-04-09

From Programvareverkstedet
< Styremøte
Revision as of 16:01, 9 April 2014 by Oysteini (talk | contribs) (referat fra dagens styremøte)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Sted: Terminalstuen, PVV (rom 229)
Tid: 2014-04-09 klokken 14:07
Til stede: chrishoh, finninde, ilsegv, liangzh, oysteini, oyvinlek
Referent: oysteini

2014-29. Godkjenning av innkalling.

Leder innvender at saken «Godkjenning av innkalling» manglet på sakslisten.

Innkallingen godkjennes.

2014-30. Kaffeordning

finninde foreslår at vi kjøper inn et litermål som kan brukes til å hente vann til kaffetrakteren, for å hindre at en skitten kaffekanne brukes til dette. Vi vedtar å gjøre dette.

Vi bestemmer oss for å innføre følgende, foreløpig som en prøveordning frem til neste styremøte. PVV kjøper inn kaffe som er tilgjengelig for alle medlemmer. Vi har én ansvarlig for innkjøp av kaffe som sørger for at det alltid er kaffe her. Vi vil etter hvert vurdere om vi bør sette en øvre grense for hvor mye kaffe som skal kjøpes inn.

Vi velger finninde som innkjøpsansvarlig for kaffe.

2014-31. Immatrikulering

Vi bør oppdatere informasjonsbrosjyren vår, og oversette den til engelsk.

Vi har følgende ideer til ting som kan gjøres:

  • Lån en morsom gammel maskin av Datamuseet og ta den med.
  • Ta med en vanlig maskin med Linux.
  • Lag et enkelt spill eller annet morsomt program og vis det frem.
  • Lag en ny Hello World-quiz eller annen quiz.

Det foreslås at vi også bør gjøre noe dagen før immatrikuleringen, siden mange av de nye studentene er her da, og mange andre organisasjoner har stands den dagen.

2014-32. Kurs

Vi bestemmer oss for å ha en komité som har ansvar for arrangering av kurs. Vi velger finninde, ilsegv og liangzh som kurskomité.

Kurskomiteen ønsker å bruke NTNU-trykk til å produsere plakater for kursene, og anslår at dette vil koste ca 100 kr per kurs. Vi bestemmer oss for at dette er greit.

2014-33. Diskkvote

finninde og ilsegv har (sammen med driftskoordinator orjane) økt standardkvoten til 757 MB. (Tallet 757 ble bestemt fordi det er et palindrom og et primtall. Det viser seg at det også er et lykkelig tall.)

Det foreslås at prisen for ekstra kvote senkes til 32 kr per GB.

2014-34. Ryddedager

Forrige ryddedag hadde lite oppmøte, men det var ikke veldig rotete.

Vi arrangerer ny ryddedag søndag 4. mai.

Møtet heves 16:57.