Styremøte/2014-09-22

From Programvareverkstedet
Jump to navigation Jump to search

Sted: Udbyesgate 11 C, 7030-Trondheim
Tid: 2014-09-22 klokken 17:00
Til stede: aleksanw, liangzh, finninde, ilsegv, kulia
Ikke tilstedet: Chrishoh
Referent: kulia

Møtet er satt

Møtet ble satt 22. September 2014 klokken 17.00.

Styre Konstitueres

Aleksanw ble valgt til leder under halvårsmøtet.

Resten av styret består av:

Nestleder – liangzh Kasserer – Chrishoh Sekretær – kulia Styremedlem – Ilsegv Styremedlem – finninde

Styret ble vedtatt ved akklamasjon og ble deretter oppdatert i brønnøysundregisteret.

Matpause

Litt mye hvitløk.

Synergieffekter av erfaringer

Finn har ikke hatt noen tidligere verv og kan derfor ikke bidra med noe. Finn ber aleksanw introdusere dette.

Aleksanw foreslo å begynne å bruke Trello for å håndtere kvitteringer, mens Liang spilte bordtennis på mobilen. Etter en lengre introduksjon med motiverende musikk ble styret enig om å snakke med kasserer om dette.

Kurs

Finn purrer om at Liang og Ilse skal lage plakat for kurs.

Finn har ansvar for fire kurs og blir oppdatert om wikien. Ellers vil kurs bli annonsert på wikien.

Aleksander vil ta ansvar på å få folk til å holde kurs og gi dem frister til å bli ferdige.

Finn utredet om kursene og har avtalt alle kursene, men det må ut på wikien.

Fem kurs er mer enn nok. Ingen kurs eller få kurs i november.

Aleks: wikien må oppdateres med hvilke kurs som skal arrangeres. Finn: Sett dato så kan kursholder klage.

Mail skal sendes til en klingcode.


Høyttalere

Finn ønsker at en person skal dra på byggekurs av høyttalere slik at de kan bygge høyttalere.

Det skal også designes en egen ”PVV”-forsterker.

Kritikk av møtet

Aleks: Litt mye hvitløk i maten Finn: Pyse, ha i mer rømme

Finn: Gikk veldig greit med møtet. Aleks: Kan være en ide å ha mer ordentlig saksliste.

Møtet er hevet.