Styremøte/2015-02-23

From Programvareverkstedet
Jump to navigation Jump to search

Sted: PVV Tid: 2015-01-21 klokken 17:20 Til stede: aleksanw, liangzh, finninde, ilsegv, kulia, jorinad. Referent: kulia

Søknad om Rom

Aleksanw redegjorde for søknaden slik som den sto ved møtets start. Styret gikk delvis igjennom søknaden og ble enig om hovedtrekkene ved formuleringen.

Ilsegv dro etter to timer grunnet lav produktivitet. Resten av styret var forståelsesfulle og tok selvkritikk. Møtet ble hevet to minutter senere.

Heving av møte