Styremøte/2015-04-27

From Programvareverkstedet
Jump to navigation Jump to search

Til stede: aleksanw, liangzh, jorinad, chrishoh. Referent: aleksanw

Statusoppdatering siden forrige møte

oppdatere Brønnøysundregistret: ikke gjort (aleksanw).
kurs: venter på finninde.
kaffe: mangler (kulia)
ryddedag: varsel på mail: ikke gjennomført (aleksanw).

engangsgaffler og -skjeer: på plass.
lagersøknad: sendt.
ryddedag: varsel på IRC: kanal-emne oppdatert på #pvv på både ircNet og OTFC.
ryddedag: varsel på Facebook: gjort.
tilrettelegge akrive-lista: Har nå lenke direkte til påmeldingssiden på Facebook.

Kurs

finninde ønsker ikke å gi detalier rundt tentative kurs, da han mener han gjorde dette muntlig under det siste styremøtet til det forrige styret. Dette ligger ikke i referatet. Vi kan få navn på tentative kursholdere i stedet. kulia må ta det derfra.

Moderering av aktive-listen

yorinad informerer om at carolisa har tatt på seg ansvaret for å moderere listen. Det kan forventes at hun gjør dette ca. én gang i uken. Det er dermed litt forsinkelse.